Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/08/2018

WTCB Home

Binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen

De norm die aanleiding geeft tot de CE-markering voor binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen, is momenteel nog niet beschikbaar, doch de prenorm is in voorbereiding en reeds vergevorderd. Binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen zullen moeten voldoen aan de voorschriften die nu terug te vinden zijn in de prNBN EN 14351-2. Deze norm, wanneer bekrachtigd, zal een geharmoniseerde norm zijn.

Deze voornorm is zeer gelijklopend met de norm voor NBN EN 14351-1 "Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen":

De bepaling van geluidsisolatie en thermische isolatie door middel van tabellen is specifiek aan binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen.

Voor verdere normatieve informatie over binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen is de op deze website aanwezige informatie betreffende ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen van toepassing.

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. De productnormen - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  6. Binnendeuren zonder brandwerende eigenschappen - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen