Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

CE markering

Door een fabrikant in de handel gebracht manueel bediend gevelelement

Een fabrikant van manueel bediende gevelelementen die omschreven worden in een geharmoniseerde norm (alle hier beschouwde producten vallen onder een geharmoniseerde productnorm, uitgezonderd aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen) zal de CE Markering aanbrengen op de geleverde manueel bediende gevelelementen, nadat hij overeenstemming attesteerde met de relevante productnorm en daardoor aan de Bouwproductenverordening.

Voordat hij de CE Markering aanbengt, moet hij de nodige attesteringstaken hebben verricht en een prestatieverklaring hebben opgesteld en ondertekend. 

De fabrikant neemt alle elementen die hij gebruikt bij het aantonen van overeenstemming met bovenstaande verordening op in de bij het gevelelement behorende technische documentatie.

De installateur heeft geen plichten met betrekking tot de CE Markering.

Door een fabrikant in de handel gebracht aangedreven gevelelement

Een fabrikant van aangedreven gevelelementen zal de CE Markering aanbrengen op de geleverde aangedreven gevelelementen, nadat hij overeenstemming attesteerde met de relevante productnorm, wat inhoud:

Voordat hij de CE Markering aanbrengt, moet hij de nodige attesteringstaken hebben verricht, een prestatieverklaring (Bouwproductenverordening) en een EG verklaring van overeenkomstigheid (Machinerichtlijn) hebben opgesteld en ondertekend. 

De fabrikant neemt alle elementen die hij gebruikt bij het aantonen van overeenstemming met bovenstaande richtlijnen op in de bij het gevelelement behorende technische documentatie. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de technische documentatie.
Voor zover de installateur het gevelelement op geen enkele wijze wijzigde en de gebruiksaanwijzingen strikt opvolgde, heeft deze geen plichten m.b.t. de CE Markering.

Door een installateur samengesteld of aangepast aangedreven gevelelement

Wanneer een installateur het gevelelement wijzigde en/of de installatieaanwijzingen niet volledig opvolgde en/of zelf een gevelelement samenstelde op basis van producten geleverd door verscheidene leveranciers en/of van een bestaande manueel bediende gevelelement, door toevoeging van een aandrijving, een aangedreven gevelelement vervaardigt, dan moet de installateur de CE Markering aanbrengen op de geleverde gevelelementen, nadat hij overeenstemming attesteerde met:

Voordat hij de CE Markering aanbracht, moet hij de nodige attesteringstaken hebben verricht en een EG verklaring van overeenkomstigheid hebben opgesteld en ondertekend. Deze verklaring moet niet (maar mag) bij het geleverde product worden gevoegd.

De installateur neemt alle elementen die hij gebruikt bij het aantonen van overeenstemming met bovenstaande richtlijnen op in de bij het gevelelement behorende technische documentatie. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de technische documentatie.

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. CE markering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen