Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Machinerichtlijn

Overeenkomstig de Machinerichtlijn (98/37/EG) is de fabrikant (of zijn geautoriseerde in de EER gevestigde vertegenwoordiger) verplicht een CE-markering aan te brengen op zijn producten en hiervoor een EG-verklaring van overeenkomstigheid met de Machinerichtlijn op te stellen.

Bij het in de handel brengen en het in dienst stellen van de machine moet de importeur, de distributeur of de eindgebruiker (de installateur) nagaan of de machine daadwerkelijk voorzien is van de CE-markering. Indien deze niet aanwezig is, neemt de importeur, de distributeur of de eindgebruiker (de installateur) de verantwoordelijkheid over.

Machines die onder de richtlijn vallen, waaronder aangedreven gevelelementen, moeten voldoen aan bepaalde fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Deze worden opgesomd in bijlage I van de Machinerichtlijn, die in zes delen is opgedeeld. Het eerste deel heeft betrekking op algemene kwesties die van toepassing zijn op alle machines. De andere delen betreffen specifieke types machines. Voor aangedreven gevelelementen zijn de meeste eisen opgenomen in het algemene eerste deel. In de andere delen vindt men bijkomende eisen voor o.a. poorten met naar omhoog bewegende delen.

Machines hebben risico's, die in de verscheidene delen van de bijlage I worden genoemd. De fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften zijn gegroepeerd naar de risico's waartegen ze gericht zijn.

De fabrikant moet door middel van een risicoanalyse bepalen welke fundamentele voorschriften van toepassing zijn op zijn product en moet nagaan of hieraan voldaan is. Dergelijke risicoanalyse is een uitstekend instrument om de eventuele gevaren van een machine te identificeren. De resultaten ervan moeten in rekening gebracht worden bij het ontwerp en de vervaardiging van het product. Bij de risico-analyse worden ook bepaalde aanbevelingen uit de Laagspanningsrichtlijn en de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit in beschouwing genomen. Momenteel is de richtlijn 98/37/EG van kracht, deze richtlijn zal vervangen worden door de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG. De richtlijn 2006/42/EG zal van toepassing worden vanaf 29 december 2009. Meer informatie over de Machinerichtlijn kan u terugvinden op Sirris Normenantenne "Algemene veiligheid en kwaliteit van machines en uitrusting".

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. Machinerichtlijn - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen