Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/07/2018

WTCB Home

Bouwproductenverordening

De Bouwproductenverordening (of BPV genoemd) steunt op de vaststelling van geharmoniseerde technische specificaties. Deze maken het mogelijk de prestaties van de bouwproducten te beoordelen, en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen voor de vermelding van deze prestaties en een markering - de CE-markering - aan te brengen die aangeeft dat het product overeenstemt met de aangegeven prestaties en met de voorschriften van de Europese wetgeving.

De BPV is in werking getreden in april 2011, op de datum van publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, maar de meeste belangrijke artikels van de verordening zijn sinds 1 juli 2013 van toepassing. Zie voor meer informatie bij ‘De CE-markering van de bouwproducten’.

 

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. Bouwproductenverordening - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen