Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Inbraakwerendheid

Gemiddels grijpt er om de 7 à 8 minuten een inbraakpoging plaats. Jaarlijks valt één woning op 40 ten prooi aan een inbraakpoging. Indien een poging om een gebouw binnen te dringen niet lukt binnen de vijf minuten, zal de inbreker zijn geluk meestal elders trachtten te beproeven

Deze vaststelling leidde tot de ontwikkeling van maatregelen ter beveiliging van het gebouw en het gevelschrijnwerk tegen inbraakpogingen. Deze inbraakperventieve en inbraakvertragende maatregelen zijn in te te delen in drie types:

- Organisatorische maatregelen
- Mechanische maatregelen
- Electronische maatregelen

De overheidsdiensten zijn zich bewust van deze problematiek en reiken de burgers een aantal voordelen aan indien deze hun woning voorzien van inbraakwerende schrijnwerkelementen:

* een belastingvermidering bij de bescherming van een privéwoning tegen inbraak - zie Federale Overheidsdienst Financien

* een belastingaftrek voor de beveiliging van beroepsruimten - zie Federale Overheidsdienst Financien

* premies in verschillende Belgische gemeenten voor werken die de inbraakweerstand van woningen verhogen.

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. Inbraakwerendheid - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen - Antenne Normes Éléments de façade manuels et motorisés