Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering
  5. Belgische voorschriften
  6. TV

TV

Eén van de taken van het WTCB bestaat eruit, middels de werking van de Technische Comités, de bouw-expertise te bundelen en te verspreiden naar de bouwprofessionelen. Dit zijn de zogenaamde Technische Voorlichtingen.

Deze komen tot stand via werkgroepen die bestaan uit aannemers, medewerkers van het WTCB en/of externe medewerkers en een ingenieur-animator van het WTCB. De samenstelling van de werkgroepen gebeurt na bespreking binnen het Technisch Comité, waarbij vooral wordt gezocht naar expertise op het gebied van de uitvoering.

De Technische Voorlichtingen vormen doorgaans leidraden voor de goede uitvoering en geven een gedetailleerde beschrijving van een welbepaald onderwerp uit het domein van de bouw : plaatsing van vensters, leien daken, houten vloerbedekkingen, ...

Het respecteren van de Technische Voorlichtingen is uiteraard vrijwillig. Doch deze documenten zijn consensus documenten die opgesteld zijn door de vertegenwoordigers van de aannemers met behulp van experten. Dit heeft als gevolg dat - bij afwezigheid van een norm - de Technische Voorlichtingen bij betwistingen vaak worden gerefereerd als de handelswijze van de goede praktijk. Een aantal Technische Voorlichtingen is zelfs integraal overgenomen als norm.

De binnen de werkgroepen van een Technisch Comité opgestelde Technische Voorlichtingen kunnen dus worden beschouwd als de leidraden voor de goede uitvoering Daardoor vormen ze een onmisbare hulp voor alle bouwprofessionelen (architecten, aannemers, inspecteurs,...) van bij het ontwerp, over de uitvoering, tot de oplevering. Ze dienen ook als referentie bij disputen in het kader van de 10-jarige aansprakelijkheid.