Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering
  5. Belgische voorschriften
  6. STS
  7. STS 53.2

STS 53.2

Deze STS heeft als onderwerp de algemene voorschriften voor poorten (industriële, commerciële en residentiële poorten en ook schuifhekken, rolluiken en rolhekken bestemd voor de doorgang van personen).

Als richtlijn voor poorten gelden de volgende minimum afmetingen per deurvleugel:

De voorschriften waaraan deze poorten moeten voldoen, zijn opgelegd vanuit de Bouwproductenrichtlijn. Aanvullend worden bijkomende voorschriften van kracht indien de poort wordt aangedreven; die bijkomende voorschriften worden opgelegd vanuit de Machinerichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn, de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit en de Richtlijn Radioapparatuur en Telecommunicatie-eindapparatuur.