Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Butgb-leidraden

Wanneer er geen productnorm bestaat en de fabrikant toch wil aantonen dat zijn materialen, componenten, producten of systemen gebruiksgeschikt en van goede kwaliteit zijn, dan kan hij een technische goedkeuring aanvragen voor zijn product(en). De Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) is het enige goedkeuringsinstituut dat instaat voor het verlenen van de ATG-goedkeuringen. Met ATG, wat staat voor "Agrément Technique" / "Technische Goedkeuring", wordt het door de BUtgb uitgegeven document bedoeld dat de geschiktheid in strikt omschreven voorwaarden beschrijft van een welbepaald bouwproduct.

Voor het opstellen van een ATG worden de materialen, componenten, producten of systemen onderzocht, volgens de voor die onderwerpen opgestelde Butgb leidraden. Hierin worden de verschillende nodige eigenschappen en bijhorende bepalingsmethodes voorgeschreven, de door de fabrikant over te maken informatie betreffende materialen, halffabrikaten en productiemethodes evenals de plaatsingsvoorschriften. Deze Butgb leidraden worden opgesteld door het uitvoerend bureau van de Butgb, eventueel bijgestaan door overige experten, afgevaardigd door fabrikanten, federaties van fabrikanten, ....

Het verkrijgen van een ATG is onderworpen aan het advies van een gespecialiseerde goedkeuringsgroep (bestaande uit deskundigen ter zake die handelen in opdracht van de BUtgb) en wordt aangevuld door certificatie. Het ATG-logo, aangevuld met het goedkeuringsnummer, kan op het betreffende product worden aangebracht om de conformiteit ervan met de goedkeuring te bevestigen. Een ATG-merk op een bouwproduct is dus eveneens een vermoeden van gebruiksgeschiktheid en kwaliteit.

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  5. Belgische voorschriften - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  6. Butgb-leidraden - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen