Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Normen en reglementering

Manueel bediende gevelelementen vallen enkel onder de Bouwproductenverordening (EU) Nr.305/2011 terwijl aangedreven gevelelementen bijkomend onder verscheidene Europese Richtlijnen vallen die aanleiding geven tot CE-markering.

Deze richtlijnen zijn:

Aangedreven gevelelementen geleverd met telecommunicatieapparatuur vallen naast de 4 bovengenoemde richtlijnen ook onder Richtlijn 1999/5/EG: Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie -eindapparatuur.

Door het aanbrengen van een CE-markering op zijn product verklaart de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de door één (of meer) Europese Richtlijn(en) vastgelegde minimale voorwaarden om vrij op de interne Europese Economische Ruimte (EER) markt te circuleren. ‘Vrij circuleren' betekent echter niet dat het product in om het even welke toepassing mag gebruikt worden. Het blijft dus mogelijk dat voor bepaalde toepassingen bijkomende, hogere eisen gesteld worden.

Men mag veronderstellen dat producten aan de fundamentele veiligheidsvoorschriften uit de richtlijnen voldoen indien ze vervaardigd werden in overeenstemming met een nationale productnorm die een Europese geharmoniseerde norm omzet. De referentie van deze nationale norm moet reeds gepubliceerd zijn in het Publicatieblad van de Europese Unie en de norm moet betrekking hebben op een of meerdere fundamentele veiligheidsvoorschriften.

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen