Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/08/2018

WTCB Home

Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen

Met aangedreven gevelelementen wordt verwezen naar deuren, ramen, poorten, luiken, blinden en zonneweringen die elektrisch aangedreven worden om ze te openen en te sluiten. Deze zijn meer en meer vertegenwoordigd op de markt en worden grotendeels door kleine KMO's gefabriceerd en geïnstalleerd.

Aangedreven producten vallen sinds verscheidene jaren onder verscheidene Europese Richtlijnen (Laagspanningsrichtlijn, Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit en Machinerichtlijn), maar de industrie was tot nu toe niet echt overtuigd dat deze Richtlijnen ook van toepassing waren op hun producten. In de praktijk werden dan ook weinig producten CE gemarkeerd. De conformiteit van het aangedreven gevelelement moet aangetoond worden door de maker van het aangedreven gevelelement. Dit kan verplichtingen met zich meebrengen voor fabrikanten en installateurs/fabrikanten en dus ook voor aannemers.

Samen met de vermelding van de norm in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie wordt de coëxistentieperiode gepubliceerd; deze geeft aan vanaf wanneer de CE-markering mogelijk wordt voor fabrikanten en installateurs/fabrikanten en vanaf wanneer de CE-markering verplicht is voor fabrikanten en installateurs/fabrikanten. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de coëxistentieperiode betreffende de CE markering volgens de Bouwproductenverordening:

Product CE markering mogelijk CE markering van toepassing
Deuren en ramen 1/2/2007 1/2/2010
Zonneweringen 1/3/2005 1/3/2006
Rolluiken 1/4/2005 1/4/2006
Interne blinden Geen CE markering voorzien Geen CE markering voorzien
Poorten 1/5/2004 1/5/2005

De BPV beschouwt slechts het in de handel brengen, daar waar de Machinerichtlijn zowel het in de handel brengen als het in dienst stellen behandelt. Dit betekent dat de BPV eigenlijk slechts verplichtingen heeft voor fabrikanten terwijl de Machinerichtlijn bijkomend ook verplichtingen heeft voor installateurs/fabrikanten en dus zeker ook voor aannemers.

Publicaties Normen

Contacteer ons

Erik Kinnaert

02 655 77 11 Proefstation
NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen