Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/02/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails

Bouwdetail plat dak-dakrand

Aansluiting van een plat dak op de gevel - Houten dakvloer - Plaatsing van de balken op metalen draagschoenen

Referentie: 5027
Publicatiedatum: 01-12-2015

5027_DET1_1.svg
5027_DET2_1.svg
Aansluiting van de gevel op balken op metalen draagschoenen
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Soepel membraan / Bepleistering : Droog-nataansluiting
 
Betrokken vaklieden :
  • Timmerman
  • Dichtingswerker
  • Stukadoor
 
Aandachtspunten :
  • Men dient een wachtmembraan aan te brengen om de continuïteit van de luchtdichtheid tussen het dampscherm en de bepleistering ter hoogte van het platte dak te waarborgen.
  • Men dient te zorgen voor een goede coördinatie tussen de betrokken aannemers. Tijdens de timmerwerken moet men immers kunnen beschikken over een verenigbaar aansluitingsmembraan met een toereikende breedte.

Gerelateerde publicaties