Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail hellend dak-doorvoering

Doorboring van een hellend dak door een rookgasafvoerkanaal - Geval van een dampscherm dat niet tot de branreactieklasse A behoort

Referentie: 5020

Publicatiedatum:

5020_DET1_1.svg
Doorboring van een hellend dak door een rookgasafvoerkanaal in het geval van een dampscherm dat niet tot de brandreactieklasse A behoort
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Dampscherm / Onbrandbare plaat : Droog-droogaansluiting
 
Betrokken vaklieden :
  • Timmerman
  • Verwarmingstechnicus
 
Aandachtspunten :
  • Het dampscherm moet zodanig afgesneden worden dat voldaan is aan de minimumafstanden die opgelegd worden de CE-markering van het gebruikte kanaal en de bijlagen A van de normen NBN EN 15287-1 en NBN EN 15287-2.
  • Men dient gebruik te maken van onbrandbare platen en toe te zien op de correcte aansluiting tussen de platen en het dampscherm enerzijds en tussen de platen en het kanaal anderzijds. Het gebruikte aansluitingsproduct moet brandbestendig zijn en de isolatie onbrandbaar.
  • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails