Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail hellend dak-buitenmuur

Aansluiting van het dakschild van een bijgebouw op een gevel

Referentie: 5017

Publicatiedatum:

5017_DET1_1_NL.svg
Gefaseerde uitvoering van de aansluiting van het dakschild van een bijgebouw op een gevel (verticale doorsnede)
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
 • Dampscherm / EPDM-membraan : Droog-droogaansluiting
 • EPDM-membraan / Bepleistering : Droog-nataansluiting
 
Betrokken vaklieden :
 • Metser
 • Timmerman
 • Stukadoor
 
Aandachtspunten :
 • Het membraan dat tussen de twee mortellagen aangebracht wordt, moet verenigbaar zijn met het luchtscherm (bv. EPDM). Het moet lang genoeg zijn om de aansluiting met het dampscherm van het dakschild mogelijk te maken.
 • Ter hoogte van de draagmuur moet dit membraan vlak tegen het metselwerk afgesneden worden door de stukadoor op het ogenblik dat deze zijn werkzaamheden aanvat.
 • Er mogen geen verticale sleuven uitgevoerd worden die het membraan zouden kunnen beschadigen. Indien dergelijke sleuven onvermijdelijk zijn, dient men de luchtdichtheid te herstellen met behulp van een gipsbepleistering.
 • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
 • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
 • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails