Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail hellend dak-buitenmuur

Aansluiting van een dakschild op een gevelmuur uit metselwerk - Luchtscherm in het dakschild - Aansluitingsstrook met de bepleistering

Referentie: 5012

Publicatiedatum:

5012_DET1_1.svg
Toepassing van een luchtscherm en een aansluitingsstrook met de bepleistering in een dakschild aan de aansluiting met een gevelmuur uit metselwerk (verticale doorsnede)
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Dampscherm / Bepleistering : Droog-nataansluiting
 
Betrokken vaklieden :
 • Timmerman
 • Aannemer die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de thermische isolatie en het luchtscherm
 • Stukadoor
 
Aandachtspunten :
 • Het dampscherm dient lusvormig omgeplooid te worden (ontspanningslus) om te vermijden dat er scheuren zouden ontstaan als gevolg van de differentiële bewegingen.
 • Om te vermijden dat er scheuren zouden ontstaan door het verschil in aard van de ondergronden (in dit geval: een gevelmuur uit metselwerk en een balk uit gewapend beton) moet er een mechanische versteviging aangebracht worden.
 • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
 • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
 • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails