Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail hellend dak-buitenmuur

Aansluiting van een hellend dak met een puntgevel uit houtskeletbouw

Referentie: 5011

Publicatiedatum:

5011_DET1_1.svg
Aansluiting van een hellend dak met een puntgevel uit houtskeletbouw
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Soepel membraan en/of houten beplating : Droog-droogaansluiting
 
Betrokken vakman :
Houtbouwer
 
Aandachtspunten :
  • Het dampscherm dient lusvormig omgeplooid te worden (ontspanningslus) om te vermijden dat er scheuren zouden ontstaan als gevolg van de differentiële bewegingen.
  • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
  • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
  • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails