Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail hellend dak-buitenmuur

Aansluiting van een hellend dak op een puntgevel uit metselwerk

Referentie: 5010

Publicatiedatum:

5010_DET1_1.svg
Aansluiting van een hellend dak op een puntgevel uit metselwerk (verticale doorsnede)
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Dampscherm / Bepleistering : Droog-nataansluiting
 
Betrokken vaklieden :
 • Timmerman
 • Aannemer die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de thermische isolatie en het luchtscherm
 • Stukadoor
 
Aandachtspunten :
 • Het dampscherm dient lusvormig omgeplooid te worden (ontspanningslus) om te vermijden dat er scheuren zouden ontstaan als gevolg van de differentiële bewegingen. Het gekozen bevestigingssysteem bepaalt welke van de drie voornoemde vaklieden de uitvoering van deze lus voor zijn rekening dient te nemen.
 • De lengte van de stroken van het dampscherm moet toereikend zijn om een luchtdichte aansluiting met de bepleistering te kunnen verzekeren. Bij de bepaling van deze afmeting dient men voldoende rekening te houden met de dikte van de latten en de tengellatten.
 • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
 • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
 • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.
 • We willen eraan herinneren dat de isolatie van de kop van de puntgevel essentieel is om het ontstaan van koudebruggen te vermijden.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails