Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail hellend dak-hellend dak

Aansluiting van een dak op de nokbalk - Luchtdichtingsmembraan onder de nokbalk

Referentie: 5009

Publicatiedatum:

5009_DET1_1_NL.svg
Aansluiting op de nokbalk (verticale doorsnede) - Luchtdichtingsmembraan onder de nokbalk
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
 • Dampscherm : Droog-droogaansluiting (tussen de stroken van het dampscherm)
 
Betrokken vaklieden :
 • Timmerman
 • Aannemer die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de thermische isolatie en het luchtscherm
 
Aandachtspunten :
 • De thermische isolatie en het dampscherm moeten met elkaar in contact blijven.
 • Het dampscherm dient lusvormig omgeplooid te worden (ontspanningslus) om te vermijden dat er scheuren zouden ontstaan als gevolg van de differentiële bewegingen.
 • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
 • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
 • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.
 • Voor dit detail is het niet noodzakelijk om het dakvlak tot aan de nok te isoleren. Indien er op deze plaats echter doorvoeringen voor technische installaties voorzien zijn, dient men wel een isolatiemateriaal aan te brengen om deze installaties te beschermen tegen vorst.
 • Indien er hoge akoestische eisen gesteld worden, dient men de nodige aandacht te besteden aan de keuze van het isolatiemateriaal, de dikte van de afwerkingsplaten en de keuze van het bevestigingssysteem.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails