Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-buitenmuur

Uitsteek boven het dak van een enkelvoudige compartimentswand met een dubbele draagstructuur tussen daken met een verschillende hoogte

Referentie: 4003

Publicatiedatum:

4003_DET1_1.svg
Afb. 32 Principeschema van de uitsteek boven het dak van een enkelvoudige compartimentswand met een dubbele draagstructuur uit staal tussen daken met een verschillende hoogte (verticale doorsnede).
 
(1) Gevelelement
(2) Dakafdichting
(3) Bevestiging (smeltanker) van de compartimentswand aan de dubbele draagstructuur
(4) Dubbele draagstructuur
(5) Enkelvoudige compartimentswand
(6) Bevestiging van de gevelelementen aan de draagstructuur
Aandachtspunten
 
De compartimentswand (5) beantwoordt aan de gevraagde eis EI 60 (o <->i) (klasse A) of EI 120 (o <->i) (klasse B of C) ten opzichte van een gestandaardiseerde ISO-brand. Zie voorafgaande opmerking in verband met ‘EPB-aanvaarde’ bouwknopen (TV 256 5.5.2, p. 36).
 
De dubbele draagstructuur (4)a en (4)b van de compartimentswand is opgebouwd uit structurele elementen van type II. Dankzij hun smeltankers (3) zal de instorting ervan langs de brandzijde geen aanleiding geven tot schade aan de compartimentswand en zal deze laatste niet meegesleurd worden in hun val. Zie Bijlage C (TV 256 C2.2, p. 83, en de typologische fiches uit TV 256 C3, pp. 86 en volgende).
 
De gevelelementen (1) die verder dan 1 m boven het laagste dak uitsteken, moeten minstens beantwoorden aan het criterium EI 60 (o ->i). Om te vermijden dat ze zouden instorten op het onderliggende dak, moeten ze bevestigd worden aan het structurele element van type II (4)b van het gebouw met het hoogste dak. Dit moet gebeuren met behulp van ankers (6) waarvan de brandweerstand groter is dan of gelijk is aan deze van de structurele elementen van type II (4)b. Deze maatregel heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gevelelementen in geval van brand zouden neerstorten naar de binnenkant van het gebouw met het hoogste dak.
 
Het deel van de compartimentswand (5) dat boven het laagste dak uitsteekt en de gevelelementen (1) die over het laagste dak uitsteken, maken deel uit van de buitenschil van het hoogste gebouw en moeten dus beantwoorden aan de van kracht zijnde energieprestatie-eisen (EPB).
 
Het afdichtingsmembraan (2) moet tot de klasse BROOF(t1) behoren (zie TV 256 hoofdstuk 7, p. 63).
 
De steunprofielen (niet zichtbaar op het schema) van de geprofileerde staalplaten zijn hol of C-vormig en worden gewoonlijk tussen de hoofdliggers aangebracht. Ze mogen niet aan de compartimentswand bevestigd worden om te vermijden dat deze beschadigd zou raken indien de draagstructuur zou instorten langs de brandzijde.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails