Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-bewegingsvoeg

Uitsteek boven het dak van een enkelvoudige compartimentswand met een enkelvoudige draagstructuur uit beton

Referentie: 4002

Publicatiedatum:

4002_DET1_1.svg
Afb. 31 Principeschema van de uitsteek boven het dak van een enkelvoudige compartimentswand met een enkelvoudige draagstructuur uit beton (verticale doorsnede).
 
(1) Enkelvoudige compartimentswand
(2) L-vormige metalen opstand
(3) Thermische isolatie van de opstand
(4) Dakafdichting
(5) Thermische isolatie van het dak
(6) Dampscherm
(7) Geprofileerde staalplaten
(8) Enkelvoudige draagstructuur
(9) Hoofdligger uit beton
Aandachtspunten
 
De compartimentswand (1) beantwoordt aan de gevraagde eis EI 60 (o <->i) (klasse A) of EI 120 (o <->i) (klasse B of C) ten opzichte van een gestandaardiseerde ISO-brand. Zie voorafgaande opmerking in verband met ‘EPB-aanvaarde’ bouwknopen (TV 256 5.5.2, p. 36).
 
De structurele elementen (8) die de compartimentswand ondersteunen zijn elementen van type I en moeten een brandstabiliteit R 60 (klasse A) of R 120 (klasse B of C) vertonen. Zie Bijlage C (TV 256 C2.2, p. 83, en de typologische fiches uit TV 256 C3, pp. 86 en volgende).
 
Het afdichtingsmembraan (4) moet tot de klasse BROOF(t1) behoren (zie TV 256 hoofdstuk 7, p. 63).
 
De steunprofielen (niet zichtbaar op het schema) van de geprofileerde staalplaten worden gewoonlijk tussen de hoofdliggers aangebracht.
 
De betonnen balken (9) zijn niet vrij op de kolomkoppen of de consoles opgelegd. Men moet een oplegging voorzien die toelaat om de krachten in geval van brand op te nemen (zie TV 256 6.3, p. 56) en die ervoor zorgt dat de ligger niet van de kolom loskomt.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails