Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-bewegingsvoeg

Uitsteek boven het dak van een enkelvoudige compartimentswand met een dubbele draagstructuur uit staal

Referentie: 4001

Publicatiedatum:

4001_DET1_1.svg
Afb. 30 Principeschema van de uitsteek boven het dak van een enkelvoudige compartimentswand met een dubbele draagstructuur uit staal die zowel beantwoordt aan de brandreglementering als aan de EPB-eisen (verticale doorsnede).
 
(1) Enkelvoudige compartimentswand
(2) L-vormige metalen opstand
(3) Thermische isolatie van de opstand
(4) Dakafdichting
(5) Thermische isolatie van het dak
(6) Dampscherm
(7) Geprofileerde staalplaten
(8) Bevestiging (smeltanker) van de compartimentswand aan de draagstructuur
(9) Dubbele draagstructuur uit staal
Aandachtspunten
 
 De compartimentswand (1) beantwoordt aan de gevraagde eis EI 60 (o <->i) (klasse A) of EI 120 (o <->i) (klasse B of C) ten opzichte van een gestandaardiseerde ISO-brand. Zie voorafgaande opmerking in verband met ‘EPB-aanvaarde’ bouwknopen (TV 256 5.5.2, p. 36).
 
 De dubbele draagstructuur (9) van de compartimentswand is opgebouwd uit structurele elementen van type II. Dankzij hun smeltankers (8) zal de instorting ervan langs de brandzijde geen aanleiding geven tot schade aan de compartimentswand en zal deze laatste niet meegesleurd worden in hun val. Zie Bijlage C (TV 256 C2.2, p. 83, en de typologische fiches uit TV 256 C3, pp. 86 en volgende).
 
 Het afdichtingsmembraan (4) moet tot de klasse BROOF(t1) behoren (zie TV 256 hoofdstuk 7, p. 63).
 
 De steunprofielen (niet zichtbaar op het schema) van de geprofileerde staalplaten zijn hol of C-vormig en worden gewoonlijk tussen de hoofdliggers aangebracht. Ze mogen niet aan de compartimentswand bevestigd worden om te vermijden dat deze beschadigd zou raken indien de draagstructuur zou instorten langs de brandzijde.
 
 De smeltankers (8) stemmen overeen met deze die beoordeeld werden in combinatie met het hier gebruikte type compartimentswandpaneel.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails