Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail plat dak-bewegingsvoeg

Uitsteek boven het dak van een dubbele compartimentswand met een dubbele draagstructuur uit staal

Referentie: 4000

Publicatiedatum:

4000_DET1_1.svg
Afb. 29 Principeschema van de uitsteek boven het dak van een dubbele compartimentswand met een dubbele draagstructuur uit staal die zowel beantwoordt aan de brandreglementering als aan de EPB-eisen (verticale doorsnede).
 
(1) Dubbele compartimentswand
(2) L-vormige metalen opstand
(3) Thermische isolatie van de opstand
(4) Dakafdichting
(5) Thermische isolatie van het dak
(6) Dampscherm
(7) Geprofileerde staalplaten
(8) Bevestiging van de compartimentswand aan de draagstructuur
(9) Dubbele draagstructuur uit staal van de compartimentswand
Aandachtspunten
 
Het systeem bestaat uit twee compartimentswanden (1) die elk beantwoorden aan de gestelde eis EI 60 (o->i) (klasse A) of EI 120 (o->i) (klasse B of C) ten opzichte van een gestandaardiseerde ISO-brand. Zie voorafgaande opmerking in verband met 'EPB-aanvaarde' bouwknopen (TV 256 §5.5.2, p. 36). De twee wanden zijn volledig onafhankelijk van elkaar, zodanig dat er geen enkele horizontale kracht van de ene wand naar de andere doorgegeven kan worden. Hiertoe is het aanbevolen om een minimale afstand van 10 cm tussen beide wanden te voorzien.
 
De bevestigingen (8) van de compartimentswand aan de draagstructuur moeten zodanig ontworpen zijn dat ze de horizontale krachten in normale toestand (zonder brand) kunnen opnemen.
 
De dubbele draagstructuur (9) van de dubbele compartimentswand is in principe opgebouwd uit structurele elementen van type II. Zie Bijlage C (TV 256 C2.2, p. 83, en de typologische fiches uit TV 256 C3, pp. 86 en volgende).
 Het afdichtingsmembraan (4) moet tot de klasse Broof(t1) behoren (zie TV 256 hoofdstuk 7, p. 63).
 
De steunprofielen (niet zichtbaar op het schema) van de geprofileerde staalplaten worden gewoonlijk tussen de hoofdliggers aangebracht.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails