Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenvloer-doorvoering

Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve vloeren met brandwerende koorden

Referentie: 3094

Publicatiedatum:

3094_DET1_1.svg
Afb. 129 Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve vloeren met een brandwerende koord.
 
1. Massieve vloer
2. Lineaire voeg
3. Brandwerende koord
Afbeelding 129 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting van lineaire voegen in een brandwerende massieve vloer of ter hoogte van de aansluiting tussen een massieve vloer en een massieve muur met behulp van een brandwerende koord.
 
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Lineaire voeg
De breedte van een lineaire voeg varieert doorgaans van 10 tot ongeveer 200 mm.
 
3. Brandwerende koord
Vooraleer de brandwerende koord aan te brengen dient men de voeg te reinigen en te ontstoffen. De richtlijnen van de fabrikant en het proefverslag dienen nageleefd worden. In sommige gevallen wordt er desnoods ook gebruikgemaakt van een systeemspecifieke lijm. Indien nodig worden in de lineaire voeg langs de bovenzijde hoekijzers geplaatst met een tussenafstand zoals aanbevolen door de fabrikant. De diameter van de brandwerende koord dient steeds groter te zijn dan de breedte van de lineaire voeg.
Indien de brandwerende koord te kort is om de gehele lengte van de lineaire voeg te vullen, dient men een voldoende overlap (100 tot 150 mm, zoals getest) te voorzien tussen de koorden of een speciaal vilt te verlijmen ter hoogte van de verbinding tussen twee koorden.Soms dient men de voeg bijkomend af te schermen met een metalen plaat. In deze context dienen het proefverslag en de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikant nageleefd te worden.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails