Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenvloer-doorvoering

Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve vloeren met brandwerende kitten

Referentie: 3092

Publicatiedatum:

3092_DET1_1.svg
Afb. 127 Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve vloeren met een brandwerende kit.
 
1. Massieve vloer
2. Lineaire voeg
3. Brandwerende kit
4. Eventuele rugvulling
Afbeelding 127 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting van lineaire voegen in een brandwerende massieve vloer of ter hoogte van de aansluiting tussen een massieve vloer en een massieve muur met behulp van een brandwerende kit.
 
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Lineaire voeg
De breedte van een lineaire voeg varieert doorgaans van 5 tot ongeveer 50 mm. De richtlijnen van de fabrikant over de breedte (gebaseerd op het proefverslag/de proefverslagen) dienen nageleefd te worden.
 
3. en 4. Brandwerende kit en rugvulling
Vooraleer de brandwerende kitvoeg aan te brengen dient men de voeg te reinigen en te ontstoffen. Vervolgens kan men, indien nodig, een rugvulling aanbrengen. De materialen die gebruikt worden voor de rugvulling moeten overeenkomen met het materiaal dat gebruikt werd tijdens de proef. Er moet voldoende diepte vrijgehouden worden aan beide zijden voor het aanbrengen van de brandwerende kit. Hieromtrent dienen de richtlijnen van de fabrikant en het proefverslag geraadpleegd te worden. Men kan de kitvoeg op de volgende manieren positioneren:
* langs beide zijden van de massieve vloer
* langs één zijde van de massieve vloer
* in het midden van de massieve vloer.
De noodzakelijke voegdiepte is minimaal ongeveer 10 mm. In deze context dienen de waarden gespecificeerd in het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant strikt nageleefd te worden. Brandwerende kitten laten doorgaans een grotere vervorming toe dan brandwerende schuimen. De maximale vervorming van de aangewende kit dient de te verwachten vervormingen van de constructie in normale toestand (zonder brand) te kunnen opvangen.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails