Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenvloer-doorvoering

Brandwerende roosters in massieve vloeren

Referentie: 3091

Publicatiedatum:

3091_DET1_1_NL.svg
Afb. 126 Brandwerend rooster in een brandwerende massieve vloer.
 
1. Massieve vloer
2. Brandwerend rooster
3. Uitsparing en speling rond het brandwerende rooster
4. Afdichting rond het brandwerende rooster
5. Ondersteuning van het brandwerende rooster
Deze fiche herneemt de voorschriften voor de plaatsing van brandwerende roosters in brandwerende massieve vloeren. Het gaat hier alleen om principiële plaatsingsvoorschriften die door een classificatierapport of proefverslag bevestigd moeten worden. De verwerkingswijze van de afdichting dient in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten van de proef en de montagevoorschriften van de fabrikanten.
 
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Brandwerend rooster
Brandwerende roosters hebben doorgaans een maximale afmeting van 800 x 400 mm voor rechthoekige roosters en een maximale diameter van 400 mm voor ronde roosters.
 
3. et 4. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het brandwerende rooster moet vermeld worden in de technische fiche van de fabrikant die gebaseerd is op het proefverslag of het classificatie- of extrapolatierapport van de proefresultaten. In de vloer wordt doorgaans een opening voorzien die even groot is als de afmetingen van het brandwerende rooster.
 
5. Ondersteuning van het brandwerende rooster
Onderaan de opening wordt een steunlat uit brandwerend plaatmateriaal aangebracht, waarop het brandwerende rooster geplaatst wordt.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails