Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenvloer-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met rotswol in brandwerende massieve vloeren

Referentie: 3088

Publicatiedatum:

3088_DET1_1.svg
Afb. 123 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met rotswol in brandwerende massieve vloeren.
 
A. Ronde kanalen
 
1. Massieve vloer
2. Beschermd luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het beschermde kanaal
4. Afdichting rond het beschermde kanaal
5. Complementaire bescherming
3088_DET2_1.svg
Afb. 123 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met rotswol in brandwerende massieve vloeren.
 
B. Rechthoekige kanalen
 
1. Massieve vloer
2. Beschermd luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het beschermde kanaal
4. Afdichting rond het beschermde kanaal
5. Complementaire bescherming
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Beschermd luchtkanaal
Er dient een brandwerend luchtkanaal voorzien te worden over de gehele lengte van het (sub-)compartiment. Soms dienen de naden tussen de isolatieschalen afgekleefd te worden.
De karakteristieken van de luchtkanalen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de luchtkanalen opgebouwd zijn (doorgaans metalen kanalen) en wat hun maximale diameter (ronde kanalen) en afmetingen (rechthoekige kanalen) zijn.
Bij de bescherming van rechthoekige kanalen bedragen de afmetingen van het luchtkanaal doorgaans maximaal 1.250 x 1.000 mm, terwijl voor ronde kanalen de diameter doorgaans begrensd is op 356 mm.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het beschermde kanaal wordt vermeld in het proefverslag.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen het beschermde kanaal en de massieve vloer dient gerealiseerd te worden zoals aangegeven in het proefverslag. Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het ronde brandwerend beschermde kanaal bedraagt doorgaans maximaal 50 mm. Indien de speling kleiner is dan 20 mm wordt deze doorgaans niet opgevuld met rotswol, maar met behulp van een brandwerende kit. Grotere spelingen worden met mortel afgedicht. Voor rechthoekige kanalen bedraagt de speling doorgaans 80 mm langs weerszijden. Deze ruimte wordt over de volledige vloerdikte opgevuld met rotswol.
 
5. Complementaire bescherming
Ter hoogte van de aansluiting tussen het kanaal en de massieve vloer moet doorgaans een bijkomende strook rotswolisolatie (5) voorzien worden (zie afbeelding 123 B) en/of een complementaire bescherming op de isolatie (zie afbeelding 123 A).
 
6. Ophangconstructie van de luchtkanalen (niet zichtbaar op afbeelding 123)
De brandwerend beschermde luchtkanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap (zie het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant).

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails