Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenvloer-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van luchtkanalen in brandwerende massieve vloeren met brandwerende kleppen die buiten de vloer liggen

Referentie: 3085

Publicatiedatum:

3085_DET1_1.svg
Afb. 118 Afdichting van een doorvoering van een luchtkanaal in een brandwerende massieve vloer met brandwerende kleppen die buiten de vloer liggen.
 
1. Massieve vloer
2. Luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het kanaal
4. Afdichting rond het kanaal
5. Brandwerende klep die buiten de wand ligt
In deze fiche worden de voorschriften opgenomen voor de afdichting van luchtkanalen doorheen een brandwerende massieve vloer met behulp van een brandwerende klep, waarvan het klepblad buiten de massieve vloer gelegen is.
 
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Luchtkanaal
Voor rechthoekige luchtkanalen met een doorsnede tot en met doorgaans 1.200 x 1.000 mm bestaan er brandwerende kleppen, waarbij het klepblad buiten de massieve vloer gelegen is.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het kanaal moet vermeld worden in het proefverslag. In de massieve vloer wordt er een opbouwopening voorzien die ongeveer dezelfde afmetingen heeft als het aansluitkanaal.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de aan de vloer bevestigde brandwerende klep en de massieve vloer wordt meestal niet afgedicht (droge plaatsing), tenzij anders gespecificeerd in het proefverslag.
 
5. Brandwerende voorziening
Brandwerende kleppen met een mobiel klepblad buiten de massieve vloer, zijn voorzien van een bevestigingskader waarin de nodige openingen gemaakt zijn om de klep aan de massieve vloer te bevestigen. Het kader van de opgebouwde brandwerende klep wordt bevestigd conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant. Hiervoor worden doorgaans keilbouten gebruikt.
Indien de klep op een afstand van de vloer geplaatst moet worden, is het belangrijk dat de tunnel brandwerend is.
Tevens dient men na te gaan in welke richting (luchtstroming, brandaanval ...) de brandwerende klep geplaatst dient te worden. De afstand tussen twee brandwerende kleppen bedraagt minimaal 200 mm (zie afbeelding 119), tenzij een brandproefverslag anders aantoont. Bovendien dienen brandwerende kleppen op minimaal 75 mm van muren aangebracht te worden.
 
Enkele bijzondere aandachtspunten:
* een vervorming (doorbuiging) van de vloer mag de goede werking van de brandwerende klep niet verhinderen
* een brandwerende klep zorgt voor een bijkomend ladingsverlies van de luchtkanalen. Hiermee dient dan ook bij de dimensionering van de installatie rekening gehouden te worden
* eventueel een flexibele mouw voorzien tussen de brandwerende klep en het luchtkanaal teneinde in geval van brand de thermische vervorming op te vangen zonder dat daarbij de stabiliteit van de klep in het gedrang komt. Hiervoor verwijzen we naar het proefverslag en de richt- lijnen van de fabrikant.
 
6. Ophangconstructie van de luchtkanalen (niet zichtbaar op afbeelding 118, p. 178)
De luchtkanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap.
3085_DET2_1.svg
Afb. 119 Te respecteren minimale afstanden rondom het bedieningsmechanisme en tussen de klep en een bouwelement.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails