Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenvloer-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van kabels, kabelbundels of kabelgoten in brandwerende massieve vloeren met een brandwerende coating (en een afdichtingsplaat

Referentie: 3082

Publicatiedatum:

3082_DET1_1.svg
Afb. 114 Afdichting van een doorvoering van kabels, kabelbundels of kabelgoten in een brandwerende massieve vloer met een brandwerende coating en een afdichtingsplaat.
 
1. Massieve vloer
2. Kabel, kabelbundel of kabelgoot
3. Uitsparing en speling rond de kabel, kabelbundel of kabelgoot
4. Afdichtingsplaten of afdichting rond de kabel, kabelbundel of kabelgoot
5. Brandwerende coating
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Kabels, kabelbundels of kabelgoten
De karakteristieken van de kabels, kabelbundels of kabelgoten moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van de fabrikanten, die gebaseerd zijn op classificatierapporten en proefverslagen. Zo moet in de voorschriften van de fabrikanten het volgende aangegeven zijn:
* het kabeltype (op basis van de uitgevoerde testen op koperen of aluminium kabels kunnen de resultaten van de proeven naar alle courante kabels geëxtrapoleerd worden)
* de maximaal toegelaten buitendiameter en diameter van de geleider. Voor kabelbundels wordt het maximaal aantal kabels aangegeven alsook de maximale diameter van de kabels
* de afmetingen (b x l x h) en de dikte voor de kabelgoten (bv. 60 x 500 x 60 - 1,5 mm).
 
3. Uitsparing en speling
De grootte van de uitsparing en de overmaat van de uitsparing ten opzichte van de kabels, kabelbundels of kabelgoten mogen niet groter zijn dan de waarden die vermeld staan in het proefverslag. De grootte van de uitsparing mag niet groter zijn dan deze die getest is geweest (bv. 1.200 x 600 mm of 1.600 x 800 mm) - zie de voorschriften van de fabrikanten.
Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikanten te raadplegen. De afmeting van de uitsparing in de vloer moet kleiner zijn dan de geteste afmetingen van de uitsparing tijdens de brandproef. Bovendien moet de afstand tussen de kabels, kabelbundels of kabelgoten en de randen van de uitsparing groter zijn dan de geteste afstand, teneinde een correcte en voldoende opvulling te kunnen uitvoeren.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de kabels, kabelbundels of kabelgoten en de uitsparing in de vloer wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag (opstoppen met rotswol, afdichten met schuim ...). Het is ook mogelijk dat er geen afdichting vereist is. Bij een grote uitsparing kan de afdichting van de ruimte tussen de kabels, kabelbundel of kabelgoot en de uitsparing in de massieve vloer ook gerealiseerd worden met een afdichtingsplaat. Meestal wordt een afdichtingsplaat uit rotswol gebruikt, maar andere types worden ook voor die toepassing getest (zie de voorschriften van de fabrikanten). Als de (rotswol-)afdichtingsplaat in twee lagen aangebracht moet worden, dienen de naden te verspringen.
 
5. Brandwerende coating
De brandwerende coating wordt uitgesmeerd op de kabels, kabelbundels en kabelgoten over een voldoende lengte. De lengte is vooral afhankelijk van het type coating en ligt meestal tussen 50 tot 150 mm aan weerszijden van de vloer (zie de voorschriften van de fabrikant).
De brandwerende coating wordt ook aangebracht:
* op de (rotswol-)afdichtingsplaat, ook op zijn kopse kanten
* op de naden tussen de (rotswol-)afdichtingsplaat en de vloer
* op de vloer zelf (over een voldoende afstand - bv. 100 mm - zie de voorschriften van de fabrikant).
De brandwerende coating wordt uitgesmeerd met een voldoende minimale dikte (zie de voorschriften van de fabrikanten - bijvoorbeeld onder de vorm van een verbruik (liter/m²) en/of via de droge/natte laagdikte)
 
6. Ophangconstructie van de kabels, kabelbundels of kabelgoten (niet zichtbaar op afbeelding 114, p. 172)
De kabels, kabelbundels en kabelgoten dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails