Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenvloer-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van kabels of kabelbundels in brandwerende massieve vloeren met brandwerende kitten

Referentie: 3078

Publicatiedatum:

3078_DET1_1.svg
Afb. 110 Afdichting van een doorvoering van kabels of kabelbundels in een brandwerende massieve vloer met een brandwerende kit.
 
1. Massieve vloer
2. Kabel of kabelbundel
3. Uitsparing en speling rond de kabel of kabelbundel
4. Brandwerende kit (en rugvulling)
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Kabels of kabelbundels
De karakteristieken van de kabels of kabelbundels moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van de fabrikanten, gebaseerd op classificatierapporten en proefverslagen. Zo moet in de voorschriften van de fabrikanten het volgende aangegeven zijn:
o het kabeltype (op basis van de uitgevoerde testen op koperen of aluminium kabels kunnen de resultaten van de proeven naar alle courante kabels geëxtrapoleerd worden)
o de maximaal toegelaten buitendiameter en diameter van de geleider. Voor kabelbundels wordt het maximaal aantal kabels aangegeven alsook de maximale diameter van de kabels.
 
3. Uitsparing en speling
De uitsparing in de vloer wordt uitgevoerd met behulp van een boor.
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de kabel of kabelbundel moet vermeld worden in het proefverslag. Van groot belang is dat de speling rondom de kabel niet te groot is. In principe is de speling tussen de uitsparing en de kabel of kabelbundel (voegdikte) tussen 10 en 50 mm (tenzij anders vermeld in het proefverslag). Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikanten te raadplegen. De afmeting van de uitsparing in de vloer moet kleiner zijn dan de geteste afmetingen van de uitsparing tijdens de brandproef. Bovendien moet de afstand tussen de kabels en kabelbundels en de randen van de uitsparing groter zijn dan de geteste afstand, teneinde een correcte en voldoende opvulling te kunnen uitvoeren.
 
4. Afdichting met brandwerende kit
De afdichting van de ruimte tussen de kabel of kabelbundel en de uitsparing in de vloer wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag:
* over de volledige diepte van de vloer
* met een kit op rugvulling. De materialen gebruikt voor de rugvulling moeten overeenkomen met hetzelfde materiaal als tijdens de test. Er moet aan beide zijden voldoende diepte vrijgehouden worden voor de kit.
De totale diepte van de geplaatste brandwerende kit moet groter dan of gelijk aan de totale diepte van de geteste kit zijn.
 
5. Ophangconstructie van de kabels of kabelbundels (niet zichtbaar op afbeelding 110, p. 164)
De kabels of kabelbundels dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails