Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenvloer-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen met brandbare isolatie in brandwerende massieve vloeren met een brandwerende coating (en een afdichtingsplaat)

Referentie: 3074

Publicatiedatum:

3074_DET1_1.svg
Error: Font formatting wrong. Place use paste as plain text to remove formatting.
Afb. 105 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen met brandbare isolatie in brandwerende massieve vloeren met een brandwerende coating.
 
A. Zonder afdichtingsplaat
 
1. Massieve vloer
2. Onbrandbare leiding met brandbare isolatie
3. Uitsparing en speling rond de leiding
4. Afdichting rond de leiding of de afdichtingsplaat
5. Brandwerende coating
3074_DET2_1.svg
Error: Font formatting wrong. Place use paste as plain text to remove formatting.
Afb. 105 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen met brandbare isolatie in brandwerende massieve vloeren met een brandwerende coating.
 
B. Met afdichtingsplaat
 
1. Massieve vloer
2. Onbrandbare leiding met brandbare isolatie
3. Uitsparing en speling rond de leiding
4. Afdichting rond de leiding of de afdichtingsplaat
5. Brandwerende coating
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Onbrandbare leidingen met brandbare isolatie
De karakteristieken van de onbrandbare leidingen met brandbare isolatie moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in de voorschriften van de fabrikant, gebaseerd op classificatierapport(en) of proefverslag(en), het volgende aangegeven worden:
o onbrandbare leiding:
* het materiaal (bv. staal of koper)
* de maximale diameter
* de minimale en maximale wanddikte (gewoonlijk 0,5 tot 5 mm)
o brandbare isolatie:
* het type
* de maximale dikte.
 
3. Uitsparing en speling
De grootte van de uitsparing en de overmaat van de uitsparing ten opzichte van de geïsoleerde leiding mogen niet groter zijn dan de waarden die vermeld staan in de voorschriften van de fabrikant, die gebaseerd zijn op classificatierapporten en proefverslagen.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de leiding en de uitsparing in de massieve vloer wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag:
* dichtpleisteren, opstoppen met rotswol ... (zie afbeelding 105 A, p. 156). De te voorziene afdichting is afhankelijk van de speling tussen de leiding en de uitsparing. Tenzij het proefverslag andere bepalingen bevat (bv. speling < x mm), moet deze ruimte in principe altijd afgedicht worden
* het plaatsen van een afdichtingsplaat (zie afbeelding 105 B, p. 156), meestal uit rotswol (al zijn andere types ook mogelijk - zie de voorschriften van de fabrikant en hoofd-stuk 7, p. 193).
 
5. Brandwerende coating
De brandwerende coating wordt uitgesmeerd op de geïsoleerde leiding over een voldoende afstand. De lengte is afhankelijk van het type coating en loopt meestal uiteen van 250 tot 500 mm aan weerszijden van de vloer (zie de voorschriften van de fabrikant).
De brandwerende coating wordt ook aangebracht:
* op de afdichtingsplaat voor zover aanwezig
* op de naden tussen de geïsoleerde leiding en de vloer of de (rotswol-)afdichtingsplaat
* op de vloer zelf (over een voldoende afstand - zie de voorschriften van de fabrikant).
De brandwerende coating wordt uitgesmeerd met een voldoende dikte (zie de voorschriften van de fabrikanten - bv. onder vorm van verbruik (liter/m²) en/of via de minimale droge/natte laagdikte).
 
6. Ophangconstructie van de leidingen (niet zichtbaar op afbeelding 105)
De leidingen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails