Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenvloer-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van brandbare leidingen in brandwerende massieve vloeren met brandwerende inbouwmanchettenvloeren met brandwerende inbouwmanchetten

Referentie: 3069

Publicatiedatum:

3069_DET1_1.svg
Afb. 100 Afdichting van een doorvoering van een brandbare leiding in een brandwerende massieve vloer met behulp van een brandwerende inbouwmanchet.
 
1. Massieve vloer
2. Brandbare leiding
3. Uitsparing en speling rond de leiding
4. Afdichting rond de leiding
5. Brandwerende manchet
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Brandbare leidingen
De karakteristieken van de brandbare leidingen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de leidingen opgebouwd zijn (PVC, PE, PP ...) en wat hun minimale en maximale diameter is (gewoonlijk 25 tot 250 mm). Verder moet het proefverslag de nodige aanduidingen bevatten met betrekking tot de minimale en maximale wanddikte van de leidingen (gewoonlijk 1 tot 15 mm). Indien de leidingen een aanzienlijke wanddikte vertonen, zal het noodzakelijk zijn een brandwerende manchet met een groter druk-opbouwend vermogen te gebruiken.
 
3. Uitsparing en speling
De uitsparing in de vloer mag eventueel rechthoekig zijn en hoeft dus niet noodzakelijk geboord te worden.
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de leiding moet vermeld worden in het proefverslag. In principe mag de speling tussen de uitsparing en de leiding niet groter zijn dan ± 30 mm. Bovendien is het de diameter van de manchet die bepalend is voor de diameter van de uitsparing. Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikant te raadplegen.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de leiding, de brandwerende manchet en de uitsparing in de vloer wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag.
 
5. Brandwerende voorziening
Plaatsing
Inbouwmanchetten worden in de uitsparing van de vloer aangebracht. Ze worden gewoonlijk in het midden van de vloer geplaatst. In sommige gevallen kunnen ze ook langs de randen van de vloer voorzien worden, dit dient door het classificatierapport en/of proefverslag aangetoond te worden.
 
Eventuele bevestiging
De bevestigingsmiddelen die gebruikt worden voor de montage van inbouwmanchetten moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag.
 
6. Ophangconstructie van de leidingen (niet zichtbaar op afbeelding 100, p. 146)
De leidingen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap.
 
Opmerking: de plaatsingsvoorschriften voor inbouwmanchetten gelden eveneens voor manchetten op rol.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails