Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve muren met brandwerende koorden

Referentie: 3067

Publicatiedatum:

3067_DET1_1.svg
Afb. 98 Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve muren met een brandwerend koord.
 
1. Massieve muur
2. Lineaire voeg
3. Brandwerend koord
Afbeelding 98 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting van lineaire voegen in een brandwerende massieve muur of voor de aansluiting tussen een massieve muur en een massieve vloer met behulp van een brandwerende koord.
 
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Lineaire voeg
De lineaire voeg kan zowel horizontaal als verticaal uitgevoerd worden. De breedte van de lineaire voeg varieert doorgaans van 10 tot maximaal 200 mm.
 
3. Brandwerende koord
Belangrijk om aan te stippen is dat de brandwerende koord getest dient te zijn in de positie waarin ze toegepast zal worden. Vooraleer het brandwerende koord aan te brengen dient men de voeg te reinigen en te ontstoffen. De richtlijnen van de fabrikant en het proefverslag dienen nageleefd te worden. Brandwerende koorden worden geklemd in de lineaire voeg, indien nodig wordt er in sommige gevallen ook gebruikgemaakt van een systeemspecifieke lijm. De diameter van de brandwerende koord dient steeds groter te zijn dan de breedte van de lineaire voeg (afhankelijk van de densiteit - zie de richtlijnen van de fabrikant).
 
De brandwerende koord kan zowel langs één zijde, beide zijden of centraal in de muur aangebracht worden.
Indien de lengte van de brandwerende koord ontoereikend is voor het vullen van de gehele lengte van de lineaire voeg dient men een voldoende overlap (100 tot 150 mm, zoals getest) te voorzien tussen de koorden of een speciaal vilt te verlijmen ter hoogte van de verbinding tussen twee koorden.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails