Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Brandwerende roosters in massieve muren

Referentie: 3064

Publicatiedatum:

3064_DET1_1.svg
Afb. 95 Brandwerend rooster in een brandwerende massieve muur.
 
1. Massieve muur
2. Brandwerend rooster
3. Uitsparing en speling
Deze paragraaf beschrijft de plaatsingsvoorschriften voor brandwerende roosters in brandwerende massieve muren. Het gaat hier alleen om principiële plaatsingsvoorschriften die door een classificatierapport of proefverslag bevestigd moeten worden. De verwerkingswijze van de afdichting dient dan ook in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten van de proef en de montagevoorschriften van de fabrikanten.
 
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Brandwerend rooster
Brandwerende roosters hebben doorgaans een maximale afmeting van 1.200 x 800 mm voor rechthoekige roosters en een maximale diameter van 400 mm voor ronde roosters. Tenzij anders vermeld in het proefverslag.
Het brandwerende rooster wordt in het midden van de scheidingswand geplaatst conform het proefverslag. Het rooster kan in de opening verkleefd worden met een mastieklijm die rondom het rooster aangebracht wordt. Tenzij anders vermeld in het proefverslag, dienen brandwerende roosters met horizontaal geplaatste lamellen uitgevoerd te worden.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het brandwerende rooster moet vermeld worden in de technische fiche van de fabrikant, gebaseerd op het proefverslag of het classificatie- of extrapolatierapport van de proefresultaten.
In principe wordt in de massieve muur een opening voorzien die even groot is als de afmetingen van het brandwerende rooster.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails