Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Plaatsing van schakelaars en stopcontacten in brandwerende massieve muren door middel van brandwerende inbouwdozen

Referentie: 3061

Publicatiedatum:

3061_DET1_1.svg
Afb. 92 Schakelaar in een brandwerende massieve muur (brandwerende inbouwdoos).
 
1. Massieve muur
2. Uitsparing en speling
3. Brandwerende inbouwdoos
De volgende plaatsingsvoorschriften zijn louter principiële voorschriften die door een classificatierapport of proefverslag bevestigd moeten worden. De verwerkingswijze van de afdichting dient dan ook in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten van de proef en de montagevoorschriften van de fabrikanten.
 
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Uitsparing en speling
De montage is identiek aan die van een klassieke inbouwdoos voor massieve muren. Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de brandwerende inbouwdoos mag niet groter zijn dan de waarde die vermeld staat in het proefverslag (in principe is de diameter van de uitsparing 1 of 2 mm groter dan de diameter van de inbouwdoos).
Een of meerdere naast elkaar of boven elkaar liggende brandwerende inbouwdozen zijn toegelaten alsook de tegenoverliggende inbouw. Dit moet echter wel vermeld staan in de voorschriften van de fabrikant, die gebaseerd zijn op proefverslag(en).
 
3. Bevestiging van de inbouwdoos
De schroefbevestigingen worden met de inbouwdozen geleverd.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails