Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met plaatmaterialen in brandwerende massieve muren

Referentie: 3058

Publicatiedatum:

3058_DET1_1.svg
Afb. 87 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met platen (op basis van gips of calciumsilicaat) in brandwerende massieve muren.
 
A. Doorlopende bescherming
 
1. Massieve muur
2. Luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het beschermde kanaal
4. Afdichting ter hoogte van de doorvoering
5. Brandwerende beschermingsplaat
6. Ophangconstructie
3058_DET2_1.svg
Afb. 87 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met platen (op basis van gips of calciumsilicaat) in brandwerende massieve muren.
 
B. Onderbroken bescherming
 
1. Massieve muur
2. Luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het beschermde kanaal
4. Afdichting ter hoogte van de doorvoering
5. Brandwerende beschermingsplaat
6. Ophangconstructie
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Luchtkanaal
De luchtkanalen dienen over de volledige lengte van het (sub-)compartiment voorzien te zijn van een brandwerende bescherming. De karakteristieken van de luchtkanalen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Hierin moet aangegeven zijn uit welk materiaal de luchtkanalen opgebouwd zijn (in casu doorgaans metalen kanalen) en wat hun maximale diameter (ronde kanalen) en afmetingen (rechthoekige kanalen) zijn. De afmetingen van het te beschermen kanaal bedragen doorgaans maximaal 1.200 x 1.200 mm, tenzij anders vermeld in het proefverslag.
 
3. en 4. Uitsparing, speling en afdichting
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het beschermde kanaal moet vermeld worden in het proefverslag. Tevens dient de afdichting van de ruimte tussen het beschermde kanaal en de massieve muur gerealiseerd te worden zoals aangegeven in het proefverslag. Bij met brandwerende platen beschermde luchtkanalen zijn er twee mogelijkheden:
 - indien de opening in de brandwerende massieve muur voldoende groot is, kan de brandwerende plaat doorlopen (zie afbeelding 87 A). Er wordt dan gestreefd naar een opening in de massieve muur die 50 mm groter is dan de afmetingen van het te bekleden kanaal. Rondom het brandwerend beschermde kanaal wordt een bijkomende brandwerende plaatstrook (25 x 60 mm) aangebracht met nieten of deze wordt eventueel verlijmd. De overige opening wordt opgevuld met een cementmortel
 - indien de opening in de brandwerende massieve muur klein is, kan de brandwerende plaat ook ter hoogte van de doorvoering onderbroken worden (zie afbeelding 87 B). De opening tussen het onbeschermde kanaal en de massieve muur wordt doorgaans over de gehele dikte opgevuld met rotswol. De aansluiting tussen de brandwerende beschermingsplaat en de massieve muur wordt verwezenlijkt met een brandwerende kit.
 
5. Brandwerende bescherming met plaatmaterialen
De brandwerende beschermingsplaten worden geplaatst conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant. Het type (calciumsilicaat, gips ...), de dikte en de bevestigingswijze van de platen zijn hierbij van belang.
 
6. Ophangconstructie van de luchtkanalen
De brandwerend beschermde luchtkanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap (zie proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant).

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails