Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van luchtkanalen in brandwerende massieve muren met brandwerende kleppen die buiten de muur liggen

Referentie: 3054

Publicatiedatum:

3054_DET1_1.svg
Afb. 81 Afdichting van een doorvoering van een luchtkanaal in een brandwerende massieve muur met brandwerende kleppen die buiten de muur liggen.
 
1. Massieve muur
2. Luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het kanaal
4. Afdichting rond het kanaal
5. Brandwerende klep die buiten de wand ligt
6. Ophangconstructie
In deze fiche worden de voorschriften opgenomen voor de afdichting van luchtkanalen doorheen een brandwerende massieve muur met behulp van een brandwerende klep, waarvan het mobiele klepblad buiten de massieve brandwerende muur gelegen is. In desbetreffend geval is de tunnel van de klep zelf brandwerend.
 
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Luchtkanaal
Voor rechthoekige luchtkanalen met een doorsnede tot doorgaans 1.200 x 1.000 mm bestaan er brandwerende kleppen, waarvan het klepblad buiten de massieve muur gelegen is.
 
3. Uitsparing en speling rond de brandwerende klep
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het kanaal moet vermeld worden in het proefverslag. In de massieve muur wordt er een opening voorzien die ongeveer dezelfde afmetingen heeft als het aansluitkanaal.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de op de muur bevestigde brandwerende klep en de massieve muur wordt veelal niet afgedicht, tenzij anders gespecificeerd in het proefverslag (droge plaatsing).
 
5. Plaatsing van de brandwerende klep
Brandwerende kleppen, waarbij het mobiele klepblad zich buiten de muur bevindt, zijn voorzien van een bevestigingskader waarin de nodige openingen gemaakt zijn om de klep aan de massieve muur te bevestigen. Het kader van de opgebouwde brandwerende klep wordt bevestigd conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant. Hiervoor worden doorgaans keilbouten gebruikt. Brandwerende kleppen kunnen meestal geplaatst worden met een horizontale of verticale klepas. Indien de klep op een afstand van de muur geplaatst moet worden, is het belangrijk dat de tunnel brandwerend is. Hierbij is het van belang dat de plaatsing gebeurt conform het proefverslag. De afstand tussen twee brandwerende kleppen bedraagt minimaal 200 mm (zie afbeelding 82, p. 125), tenzij een brandproefverslag anders aantoont. Bovendien dienen brandwerende kleppen op minimaal 75 mm van muren en plafonds aangebracht te worden. Tevens moet het bedieningsmechanisme voor bijvoorbeeld het onderhoud bereikbaar blijven.
Enkele bijzondere aandachtspunten:
 - een vervorming (doorbuiging) van de bovenliggende draagvloer mag de goede werking van de brandwerende klep niet verhinderen
 - een brandwerende klep zorgt voor een bijkomend ladingsverlies van de luchtkanalen. Hiermee dient dan ook bij de dimensionering van de installatie rekening gehouden te worden
 - eventueel een flexibele mouw voorzien tussen de brandwerende klep en het luchtkanaal teneinde in geval van brand de thermische vervorming op te vangen zonder dat daarbij de stabiliteit van de klep in het gedrang komt. Hiervoor verwijzen we naar het proefverslag en de richt- lijnen van de fabrikant.
 
6. Ophangconstructie van de luchtkanalen
De luchtkanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap.
3054_DET2_1.svg
Afb. 82 Te respecteren minimale afstanden rondom het bedieningsmechanisme en tussen de klep en een bouwelement.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails