Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van kabels of kabelbundels in brandwerende massieve muren met brandwerende inbouwmanchetten

Referentie: 3049

Publicatiedatum:

3049_DET_1_1.svg
Afb. 75 Afdichting van een doorvoering van kabels of kabelbundels in een brandwerende massieve muur met behulp van een inbouwmanchet.
 
1. Massieve muur
2. Kabel of kabelbundel
3. Uitsparing en speling rond de kabel of kabelbundel
4. Afdichting rond de kabel of kabelbundel
5. Brandwerende inbouwmanchet
6. Ophangconstructie van de kabel of kabelbundel
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Kabels of kabelbundels
De karakteristieken van de kabels of kabelbundels moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van de fabrikanten, gebaseerd op classificatierapport(en) en proefverslagen. Zo moet in de voorschriften van de fabrikanten het volgende aangegeven zijn:
 - het kabeltype (op basis van de uitgevoerde testen op koperen of aluminium kabels kunnen de resultaten van de proeven naar alle courante kabels geëxtrapoleerd worden)
 - de maximaal toegelaten buitendiameter en diameter van de geleider. Voor kabelbundels wordt het maximaal aantal kabels aangegeven alsook de maximale diameter van de kabels.
 
3. Uitsparing en speling
Het is de diameter van de manchet die bepalend is voor de diameter van de uitsparing. Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikanten te raadplegen.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de kabels of kabelbundel, de brandwerende manchet en de uitsparing in de muur wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag (opstoppen met rotswol, afdichten met schuim ...). Het is ook mogelijk dat er geen afdichting vereist is.
 
5. Inbouwmanchetten
Inbouwmanchetten worden in de uitsparing van de massieve muur aangebracht. Ze worden gewoonlijk in het midden van de muur geplaatst.
In sommige gevallen kunnen de inbouwmanchetten ook langsheen de randen van de muur voorzien worden, dit dient aangetoond te worden door het classificatierapport en/of proefverslag. De eventuele bevestigingsmiddelen die gebruikt worden voor de montage van inbouwmanchetten moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag.
 
6. Ophangconstructie van de kabels en kabelbundels
De kabel of kabelbundel dient ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de massieve muur gelegen zijn (in principe op een maximale afstand van 500 mm - zie proefverslag).

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails