Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen met brandbare isolatie in brandwerende massieve muren met een brandwerende coating (en een afdichtingsplaat)

Referentie: 3043

Publicatiedatum:

3043_DET1_1.svg
Afb. 68 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen met brandbare isolatie in brandwerende massieve muren met een brandwerende coating.
 
A. Zonder afdichtingsplaat
 
1. Massieve muur
2. Onbrandbare leiding met brandbare isolatie
3. Uitsparing en speling rond de leiding
4. Afdichting rond de leiding of de afdichtingsplaat
5. Brandwerende coating
6. Ophangconstructie van de leiding
3043_DET2_1.svg
Afb. 68 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen met brandbare isolatie in brandwerende massieve muren met een brandwerende coating.
 
B. Met afdichtingsplaat
 
1. Massieve muur
2. Onbrandbare leiding met brandbare isolatie
3. Uitsparing en speling rond de leiding
4. Afdichting rond de leiding of de afdichtingsplaat
5. Brandwerende coating
6. Ophangconstructie van de leiding
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Onbrandbare leidingen met een brandbare isolatie
De karakteristieken van de onbrandbare leidingen met een brandbare isolatie moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in de voorschriften van de fabrikant, die gebaseerd zijn op classificatierapport(en) of proefverslag(en), het volgende aangegeven worden:
- onbrandbare leiding:
    - het materiaal (bv. staal of koper)
    - de maximale diameter
    - de minimale en maximale wanddikte (gewoonlijk 0,5 tot 5 mm)
- brandbare isolatie:
    - het type
    - de maximale dikte.
 
3. Uitsparing en speling
De grootte van de uitsparing en de overmaat van de uitsparing ten opzichte van de geïsoleerde leiding mogen niet groter zijn dan de waarden die vermeld staan in de voorschriften van de fabrikant die gebaseerd zijn op classificatierapporten of proefverslagen.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de leiding en de uitsparing in de massieve muur wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag:
   - dichtpleisteren, opstoppen met rotswol ... (zie afbeelding 68 A). De te voorziene afdichting is afhankelijk van de speling tussen de leiding en de uitsparing. Tenzij het proefverslag andere bepalingen bevat (bv. speling = x mm), moet deze ruimte in principe altijd afgedicht worden
   - het plaatsen van een afdichtingsplaat (zie afbeelding 68 B), meestal uit rotswol (maar andere types platen zijn ook mogelijk - zie de voorschriften van de fabrikant) (zie ook TV 254 hoofdstuk 7, p. 193).
 
5. Brandwerende coating
De brandwerende coating wordt uitgesmeerd op de geïsoleerde leiding over een voldoende afstand. De lengte is afhankelijk van het type coating en ligt meestal tussen 250 en 500 mm aan weerszijden van de muur (zie voorschriften van de fabrikant). De brandwerende coating wordt ook aangebracht:
   - op de (rotswol-)afdichtingsplaat voor zover aanwezig
   - op de naden tussen de geïsoleerde leiding en de massieve muur of de (rotswol-)afdichtingsplaat
   - op de massieve muur zelf (over een voldoende afstand - zie de voorschriften van de fabrikant)
De brandwerende coating wordt aangebracht met een voldoende dikte (zie de voorschriften van de fabrikanten - bv. onder vorm van verbruik (liter/m²) en/of via de minimale droge/natte laagdikte).
 
6. Ophangconstructie van de leidingen
De leidingen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de massieve muur gelegen zijn (in principe op een maximale afstand van 500 mm).

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails