Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende massieve muren met brandwerende kitten

Referentie: 3040

Publicatiedatum:

3040_DET1_1.svg
Afb. 65 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende massieve muren met een brandwerende kit.
 
A. Over de volledige diepte van de muur
 
1. Massieve muur
2. Onbrandbare leiding
3. Uitsparing en speling rond de leiding
4. Afdichting met een brandwerende kit (en rugvulling)
5. Ophangconstructie van de leiding
3040_DET2_1.svg
Afb. 65 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende massieve muren met een brandwerende kit.
 
B. Met een kit op rugvulling
 
1. Massieve muur
2. Onbrandbare leiding
3. Uitsparing en speling rond de leiding
4. Afdichting met een brandwerende kit (en rugvulling)
5. Ophangconstructie van de leiding
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Onbrandbare leidingen
De karakteristieken van de onbrandbare leidingen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de leidingen opgebouwd zijn (staal, koper ...) en wat hun minimale en maximale diameter is (gewoonlijk 25 tot 160 mm - zie de voorschriften van de fabrikant). Verder moet het proefverslag de nodige aanduidingen bevatten met betrekking tot de minimale en maximale wanddikte van de leiding (gewoonlijk 0,5 tot 5 mm).
 
3. Uitsparing en speling
De uitsparing in de muur wordt veelal uitgevoerd met behulp van een boor.
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de leiding moet vermeld worden in het proefverslag. Van groot belang is dat de speling rondom de metalen leiding niet te groot is. In principe is de speling tussen de uitsparing en de leiding niet groter dan 50 mm (tenzij anders vermeld in het proefverslag). Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikant te raadplegen.
 
4. Afdichting met een brandwerende kit
De afdichting van de ruimte tussen de leiding en de uitsparing in de muur wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag:
   - over de volledige diepte van de muur (zie afbeelding 65 A, p. 96)
   - met een kit op rugvulling (zie afbeelding 65 B, p. 96). De materialen die gebruikt worden voor de rugvulling moeten overeenkomen met het materiaal dat gebruikt werd tijdens de test. Er moet aan beide zijden voldoende diepte worden vrijgehouden voor de kit.
 
5. Ophangconstructie van de leidingen
De leidingen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de massieve muur gelegen zijn (in principe op een maximale afstand van 500 mm).

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails