Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van brandbare leidingen in brandwerende massieve muren met isolatieschalen en eventueel een brandwerende coating

Referentie: 3038

Publicatiedatum:

3038_DET1_1_NL.svg
Afb. 61 Afdichting van doorvoeringen van brandbare leidingen in brandwerende massieve muren met isolatieschalen en eventueel een brandwerende coating.
 
1. Massieve muur
2. Brandbare leiding
3. Uitsparing en speling rond de leiding of isolatieschaal
4. Afdichting rond de leiding of isolatieschaal
5. Isolatieschaal
6. Bevestiging van de isolatieschaal
7. Ophangconstructie van de leiding
8. Eventuele coating (op de wand/leiding/isolatieschaal)
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Brandbare leidingen
De karakteristieken van de brandbare leidingen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven worden uit welk materiaal de leidingen opgebouwd zijn (PVC, PE, PP ...) en wat hun minimale en maximale diameter is (gewoonlijk 50 tot 250 mm). Verder moet het proefverslag de nodige informatie bevatten met betrekking tot hun minimale en maximale wanddikte (gewoonlijk 1 tot 15 mm) van de brandbare leiding.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de leiding (of van de isolatieschaal indien deze doorloopt doorheen de muur) mag niet groter zijn dan de waarde die vermeld staat in het proefverslag.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de leiding of de isolatieschaal (indien deze doorloopt doorheen de muur) en de uitsparing in de massieve muur wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag (afdichten met mortel, dichtpleisteren, opstoppen met rotswol ...).
De te voorziene afdichting is afhankelijk van de speling tussen de leiding of de isolatieschaal en de uitsparing. Tenzij het proefverslag andere bepalingen bevat (bv. speling < x mm), moet deze ruimte in principe altijd afgedicht worden.
 
5. Isolatieschaal
De karakteristieken van de - al dan niet van een brandwerende coating voorziene - isolatieschaal moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn wat de minimale densiteit (kg/m³), de minimale dikte (mm) en de brandreactieklasse (A1, A2-s1, d0 ... F volgens NBN EN 13501-1 ) van de isolatieschaal is en over welke lengte (lengte 'x' uit afbeelding 61, TV 254 p. 92, in mm) deze minstens rondom de brandbare leiding aangebracht moet worden (al dan niet aan weerszijden van de muur).
 
6. Bevestiging van de isolatieschaal
De isolatieschaal moet ter plaatse gehouden worden zoals beschreven in het proefverslag. Indien de isolatieschaal beproefd werd met een ophanging, dient deze laatste in de praktijk op een gelijkwaardige manier uitgevoerd te worden.
 
7. Ophangconstructie van de leidingen
De leidingen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de massieve muur gelegen zijn (in principe op een maximale afstand van 500 mm - zie proefverslag).
 
8. Brandwerende coating
De isolatieschaal, de massieve muur en/of de leiding kunnen eventueel bekleed worden met een brandwerende coating. In voorkomend geval dient het proefverslag de nodige informatie te bevatten met betrekking tot het te gebruiken coatingtype, de dikte (mm) en de lengte (zie lengten 'y' en 'z' uit afbeelding 61, in mm) waarover deze aangebracht dient te worden.
3038_JPG1_1.jpg
Afb. 62 Illustratie van een isolatieschaal.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails