Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Voegen in brandwerende lichte scheidingswanden

Referentie: 3035

Publicatiedatum:

3035_JPG1_1.jpg
Afb.57 Voegen in brandwerende lichte scheidingswanden
A. Aansluitingsvoegen
De aansluiting tussen de brandwerende lichte scheidingswand en vloer- of plafondplaten, kolommen, muren... dient te gebeuren zoals aangegeven in de voorschriften van de fabrikant. Hieromtrent hebben de verschillende fabrikanten elk hun eigen oplossing, die mee getest werd. Het is dan ook van belang deze aansluitingen uit te voeren conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant.
Zo kan deze randaansluiting bijvoorbeeld verwezenlijkt worden met rotswol, specifieke isolatiebanden, afwerkstroken of -platen op basis van calciumsilicaat...
 
B. Uitzettingsvoegen
Het spreekt voor zich dat wanneer brandwerende lichte scheidingswanden geplaatst worden overheen een uitzettingsvoeg in de ruwbouwconstructie, deze voeg overgenomen dient te worden in de lichte scheidingswand.
Om uitzettingsvoegen in lichte brandwerende scheidingswanden te verwezenlijken, wordt vaak een bijkomende gips- of calciumsilicaatplaat (met dezelfde dikte als deze van de wand) aangebracht ter hoogte van de voeg (zie afbeelding 57). De bijkomende plaat wordt dan slechts langs één zijde van de uitzettingsvoeg, eventueel op een hulpframe, bevestigd.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails