Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Plaatsing van schakelaars en stopcontacten in brandwerende lichte scheidingswanden door middel van brandwerende strippen of folie in of achter de inbouwdoos

Referentie: 3032

Publicatiedatum:

3032_DET1_1.svg
Afb. 54A Kneedbare brandwerende folie geplaatst in de inbouwdoos
 
1. Lichte scheidingswand
2. Uitsparing en speling
3. Bevestiging van de inbouwdoos
3032_DET2_1.svg
Afb. 54B Kneedbare brandwerende folie geplaatst aan de achterzijde van de inbouwdoos
 
1. Lichte scheidingswand
2. Uitsparing en speling
3. Bevestiging van de inbouwdoos
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een brandproefverslag of een gelijkwaardige beoordeling.
 
2. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de brandwerende inbouwdoos mag niet groter zijn dan de waarde die vermeld staat in het proefverslag (in principe is de diameter van de uitsparing 1 of 2 mm groter dan de diameter van de inbouwdoos).
De kneedbare brandwerende strippen of folies zijn op maat gesneden volgens de voorschriften van de fabrikant (bv. overmaat van 5 cm voor de breedte van de strip t.o.v. de diepte van inbouwdoos). De strippen of folies worden in de inbouwdozen of aan de achterzijde van de inbouwdozen aangebracht. Op de naden tussen de lichte scheidingswand en de inbouwdozen moeten de strippen of folies goed aangedrukt worden. Ook rondom de kabels dienen ze zorgvuldig aangebracht te worden.
Ze kunnen voor alle soorten kunststof of metalen inbouwdozen gebruikt worden (zie de voorschriften van de fabrikant). Een of meerdere naast elkaar of boven elkaar liggende inbouwdozen uitgerust met brandwerende strippen zijn toegelaten alsook een tegenoverliggende inbouw indien dit vermeld wordt in de voorschriften van de fabrikant, die gebaseerd zijn op proefverslag(en). Hierin zal dan ook gespecificeerd worden of tussen de tegenoverliggende inbouwdozen een isolatie voorzien dient te worden.
 
3. Bevestiging van de inbouwdoos
De inbouwdozen kunnen op een traditionele manier met schroeven bevestigd worden.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails