Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Plaatsing van schakelaars en stopcontacten in brandwerende lichte scheidingswanden door middel van brandwerende inbouwdozen

Referentie: 3031

Publicatiedatum:

3031_DET1_1.svg
Afb.53 Plaatsing van schakelaars en stopcontacten in brandwerende lichte scheidingswanden door middel van brandwerende inbouwdozen
 
1. Lichte scheidingswand
2. Uitsparing en speling
3. Bevestiging van de inbouwdoos
De plaatsingsvoorschriften die in deze fiche besproken worden, zijn louter principiële voorschriften die door een classificatierapport of proefverslag bevestigd moeten worden. De verwerkingswijze van de afdichting dient dan ook in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten van de proef en de montagevoorschriften van de fabrikanten.
Afbeelding 53 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de uitvoering van schakelaars of stopcontacten in een brandwerende lichte scheidingswand door middel van brandwerende inbouwdozen.
 
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een brandproefverslag of een gelijkwaardige beoordeling.
 
2. Uitsparing en speling
De montage is identiek aan deze van een klassieke inbouwdoos voor lichte scheidingswanden. Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de brandwerende inbouwdoos mag niet groter zijn dan de waarde die vermeld staat in het proefverslag (in principe is de diameter van de uitsparing 1 of 2 mm groter dan de diameter van de inbouwdoos).
Een of meerdere naast elkaar of boven elkaar liggende brandwerende inbouwdozen zijn toegelaten alsook de tegenoverliggende inbouw in zoverre dit vermeld wordt in de voorschriften van de fabrikant, die gebaseerd zijn op proefverslag(en). Eventueel dient er, conform het proefverslag van de desbetreffende fabrikant, isolatie voorzien te worden tussen de tegenoverliggende inbouwdozen.
 
3. Bevestiging van de inbouwdoos
De schroefbevestigingen worden in principe met de inbouwdozen geleverd.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails