Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van luchtkanalen in brandwerende lichte scheidingswanden met brandwerende kleppen die buiten de wand liggen

Referentie: 3024

Publicatiedatum:

3024_DET1_1.svg
Afb.42 Afdichting van doorvoeringen van luchtkanalen in brandwerende lichte scheidingswanden met brandwerende kleppen die buiten de wand liggen
 
1. Lichte scheidingswand
2. Luchtkanaal
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting
5. Brandwerende voorziening
6. Ophangconstructie
In deze fiche worden de plaatsingsvoorschriften opgenomen voor de afdichting van luchtkanalen doorheen een brandwerende lichte scheidingswand met behulp van een brandwerende klep, waarvan het mobiele klepblad buiten de brandwerende lichte scheidingswand gelegen is. In desbetreffend geval is de tunnel van de klep zelf brandwerend.
 
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een brandproefverslag of een gelijkwaardige beoordeling.
 
2. Luchtkanaal
Voor rechthoekige luchtkanalen die meestal een doorsnede tot 1.200 x 1.000 mm hebben, bestaan er brandwerende kleppen waarbij het klepblad buiten de lichte scheidingswand gelegen is.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het kanaal moet vermeld worden in het proefverslag. In de lichte scheidingswand wordt er meestal een opening voorzien die ongeveer dezelfde afmetingen heeft als het aansluitkanaal.
 
4. Afdichting
De uitsparing tussen de op de wand bevestigde brandwerende klep en de lichte scheidingswand wordt meestal niet afgedicht (droge plaatsing), tenzij anders gespecificeerd in het proefverslag.
 
5. Brandwerende voorziening
Brandwerende kleppen, waarbij het mobiele klepblad zich buiten de scheidingswand bevindt, zijn voorzien van een bevestigingskader waarin de nodige openingen gemaakt zijn om de klep aan de lichte scheidingswand te bevestigen. Het kader van de opgebouwde brandwerende klep wordt bevestigd conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant. Hiervoor worden doorgaans spaanplaatschroeven gebruikt. Brandwerende kleppen kunnen meestal geplaatst worden met een horizontale of verticale klepas. Indien de klep op een afstand van de scheidingswand geplaatst moet worden, is het belangrijk dat de tunnel brandwerend is.
Men dient tevens na te gaan in welke richting (luchtstroming, brandaanval ...) de brandwerende klep geplaatst dient te worden. De afstand tussen twee brandwerende kleppen bedraagt minimaal 200 mm (zie afbeelding 43), tenzij een brandproefverslag anders aantoont. Bovendien dienen brandwerende kleppen op minimaal 75 mm van wanden en plafonds aangebracht te worden. Het bedieningsmechanisme moet gemakkelijk bereikbaar blijven (bv. voor onderhoud).
 
Enkele bijzondere aandachtspunten:
  • een vervorming (doorbuiging) van de bovenliggende draagvloer mag de goede werking van de brandwerende klep niet verhinderen
  • een brandwerende klep zorgt voor een bijkomend ladingsverlies van de luchtkanalen. Hiermee dient bij de dimensionering van de installatie rekening gehouden te worden
  • eventueel een flexibele mouw voorzien tussen de brandwerende klep en het luchtkanaal teneinde in geval van brand de thermische vervorming op te vangen zonder dat daarbij de stabiliteit van de klep en de lichte wand in het gedrang komt. Hiervoor verwijzen we naar het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant.
 
6. Ophangconstructie
De luchtkanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap.
3024_DET2_1.svg
Afb.43 Te respecteren minimale afstanden tussen brandwerende kleppen en tussen de klep en een bouwelement.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails