Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van kabels, kabelbundels of kabelgoten in brandwerende lichte scheidingswanden met brandwerende kussens

Referentie: 3022

Publicatiedatum:

3022_DET1_1.svg
Afb.39 Afdichting van doorvoeringen van kabels, kabelbundels of kabelgoten in brandwerende lichte scheidingswanden met brandwerende kussens
 
1. Lichte scheidingswand
2. Kabels, kabelbundels of kabelgoten
3. Uitsparing en speling
4. Brandwerende kussens
5. Ophangconstructie van kabels, kabelbundels of kabelgoten
 
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een proefverslag of een gelijkaardige beoordeling van de brandwerende voorziening in dit type scheidingswand.
 
2. Kabels, kabelbundels of kabelgoten
De karakteristieken van de kabels, kabelbundels of kabelgoten moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van de fabrikanten, die gebaseerd zijn op classificatierapporten en proefverslagen. De voorschriften van de fabrikanten moeten volgende informatie bevatten:
  • het kabeltype (op basis van de uitgevoerde testen op koperen of aluminium kabels kunnen de proefresultaten naar alle courante kabels geëxtrapoleerd worden)
  • de maximaal toegelaten buitendiameter en diameter van de geleider. Voor kabelbundels wordt het maximaal aantal kabels aangegeven alsook de maximale diameter van de kabels
  • de afmetingen (b x l x h) en de dikte van de kabelgoot (bv. 60 x 500 x 60 - 1,5 mm).
 
3. Uitsparing en speling
De grootte van de uitsparing en de overmaat van de uitsparing ten opzichte van de kabels, kabelbundels en kabelgoten mogen niet groter zijn dan de waarden die vermeld staan in het proefverslag. De grootte van de uitsparing is maximaal zo groot als de geteste uitsparing (bv. 1.200 x 600 mm of 1.600 x 800 mm):
  • de afmetingen van de uitsparing in de lichte scheidingswand moeten kleiner dan of gelijk aan de geteste afmetingen van de uitsparing in de lichte scheidingswand zijn
  • de afstand tussen de kabel, kabelbundel en kabelgoot en de randen van de uitsparing moet groter dan of gelijk aan de geteste afstand zijn.
Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikanten te raadplegen.
 
4. Brandwerende kussens
De afdichting van de ruimte tussen de kabels, kabelbundels en kabelgoten en de uitsparing in de lichte scheidingswand wordt gerealiseerd met brandwerende kussens. Er worden meestal brandwerende kussens met de volgende afmetingen gebruikt: 250 x 80 x 60, 250 x 200 x 60, 340 x 200 x 35 of 340 x 100 x 25 (l x b x h in mm). De brandwerende kussens moeten in de goede richting gemonteerd worden (zie voorschriften van de fabrikant).
De kussens dienen voldoende samengedrukt te worden (zie bv. tabellen van de fabrikant waaruit de plaatser kan uitmaken hoeveel zakjes er nodig zijn per m²).
Indien de wand echter smaller is dan de zakjes, dienen deze ondersteund te worden. In voorkomend geval wordt de lichte scheidingswand uitgedikt met gips- of calciumsilicaatplaten die de kussens ondersteunen conform de voorschriften van de fabrikant.
 
5. Ophangconstructie van kabels, kabelbundels of kabelgoten
De kabels, kabelbundels en/of kabelgoten dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de lichte scheidingswand gelegen zijn (in principe op een maximale afstand van 500 mm - zie proefverslag).

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails