Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van kabels of kabelbundels in brandwerende lichte scheidingswanden met brandwerende kitten

Referentie: 3017

Publicatiedatum:

3017_DET1_1.svg
Afb. 34 Afdichting van doorvoeringen van kabels of kabelbundels in brandwerende lichte scheidingswanden met brandwerende kitten
 
1. Lichte scheidingswand
2. Kabels of kabelbundels
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting met een brandwerende kit
5. Ophangconstructie van de kabels of kabelbundels
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een proefverslag of een gelijkaardige beoordeling van de brandwerende voorziening in dit type scheidingswand.
 
2. Kabels of kabelbundels
De karakteristieken van de kabels of kabelbundels moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van de fabrikanten, die gebaseerd zijn op classificatierapporten en proefverslagen. De voorschriften van de fabrikanten moeten de volgende informatie bevatten:
   o het kabeltype (op basis van de uitgevoerde testen op koperen of aluminium kabels kunnen de proefresultaten naar alle courante kabels geëxtrapoleerd worden)
   o de maximaal toegelaten diameter (buitendiameter, diameter van de geleider). Voor kabelbundels wordt ook het maximaal aantal kabels aangegeven alsook de maximale diameter van de kabels.
 
3. Uitsparing en speling
De uitsparing in de wand wordt uitgevoerd met behulp van een boor of een zaag, waardoor het mogelijk wordt om een kader te plaatsen (bv. een stalen of houten frame waarop een plaat bevestigd wordt - zie de voorschriften van de fabrikant). Een dergelijk kader is meestal vereist om ter hoogte van de uitsparing de druk van het opschuimen bij verhitting op te vangen. Het kader verhindert dat het opzwellen van de kit gebeurt naar de holte in de lichte binnenwand. De totale dikte (bv. 150 tot 200 mm) ter hoogte van de opening kan soms groter zijn dan de dikte van de wand zelf (100 mm).
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de kabel of kabelbundel moet vermeld worden in het proefverslag. Van groot belang is dat de speling rondom de kabel of kabelbundel niet te groot is. In principe is de speling tussen de uitsparing en de kabel of kabelbundel (voegdikte) tussen 10 en 50 mm (tenzij anders vermeld in het proefverslag). Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikanten te raadplegen:
   • de afmetingen van de uitsparing in de lichte scheidingswand moeten kleiner dan of gelijk aan de afmetingen van de geteste uitsparing in de lichte scheidingswand zijn
   • de afstand tussen de kabel/kabelbundel en de randen van de uitsparing moet groter dan of gelijk aan de geteste afstand zijn.
 
4. Afdichting met een brandwerende kit
De afdichting van de ruimte tussen de kabel of kabelbundel en de uitsparing in de lichte scheidingswand wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag:
   • over de volledige diepte van de lichte scheidingswand
   • met een kit op rugvulling. De materialen gebruikt voor de rugvulling moeten overeenkomen met hetzelfde materiaal als tijdens de test. Er moet aan beide zijden voldoende diepte worden vrijgehouden voor de kit.
De totale diepte van de geplaatste brandwerende kit moet groter dan of gelijk aan de totale diepte van de geteste kit zijn.
 
5. Ophangconstructie van de kabels of kabelbundels
De kabels of kabelbundels dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de lichte scheidingswand gelegen zijn (in principe op een maximale afstand van 500 mm).

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails