Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen met brandbare isolatie in brandwerende lichte scheidingswanden met behulp van een brandwerende coating (en een afdichtingsplaat)

Referentie: 3014

Publicatiedatum:

3014_DET1_1.svg
Afb.31 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen met brandbare isolatie in brandwerende lichte scheidingswanden met behulp van een brandwerende coating (en een afdichtingsplaat)
 
A.  Zonder afdichtingsplaat
 
1. Lichte scheidingswand
2. Onbrandbare leidingen met een brandbare isolatie
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting
5. Brandwerende coating
6. Ophangconstructie van de leidingen
3014_DET2_1.svg
Afb.31 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen met brandbare isolatie in brandwerende lichte scheidingswanden met behulp van een brandwerende coating (en een afdichtingsplaat)
 
B. Met afdichtingsplaat
 
1. Lichte scheidingswand
2. Onbrandbare leidingen met een brandbare isolatie
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting
5. Brandwerende coating
6. Ophangconstructie van de leidingen
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een proefverslag of een gelijkaardige beoordeling van de brandwerende voorziening in dit type scheidingswand.
 
2. Onbrandbare leidingen met een brandbare isolatie
De karakteristieken van de onbrandbare leidingen met een brandbare isolatie moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in de voorschriften van de fabrikant, gebaseerd op classificatierapport(en) of proefverslag(en), het volgende aangegeven worden:
o onbrandbare leiding:
? het materiaal (staal en/of koper)
? de maximale diameter
? de minimale en maximale wanddikte (gewoonlijk 0,5 tot 5 mm)
o brandbare isolatie:
? het type
? de maximale dikte.
 
3. Uitsparing en speling
De grootte van de uitsparing en de overmaat van de uitsparing ten opzichte van de geïsoleerde leiding mogen niet groter zijn dan de waarden die vermeld staan in de voorschriften van de fabrikant, die gebaseerd zijn op classificatierapporten en proefverslagen. Soms dient de uitsparing kleiner gemaakt te worden met behulp van bijvoorbeeld rotswolplaten (zie ook TV 254 hoofdstuk 7).
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de geïsoleerde leiding en de uitsparing in de lichte scheidingswand wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag:
- dichtpleisteren, opstoppen met rotswol, brandwerende kit … (zie afbeelding 31 A) De te voorziene afdichting is afhankelijk van de speling tussen de geïsoleerde leiding en de uitsparing. Tenzij het proefverslag andere bepalingen bevat (bv. speling is kleiner dan een bepaalde waarde), moet deze ruimte in principe altijd afgedicht worden
- afdichtingsplaat (zie afbeelding 31 B) aanbrengen, meestal uit rotswol (maar andere types zijn eveneens mogelijk - zie voorschriften van de fabrikant).
 
5. Brandwerende coating
De brandwerende coating wordt uitgesmeerd op de geïsoleerde leiding over een voldoende afstand. Ze is afhankelijk van het type coating en bedraagt meestal tussen 250 en 500 mm aan weerszijden van de lichte scheidingswand (zie voorschriften van de fabrikant).
De brandwerende coating wordt ook aangebracht:
- op de afdichtingsplaat (uit rotswol) voor zover aanwezig
- op de naden tussen de geïsoleerde leiding en de lichte scheidingswand of de afdichtingsplaat (uit rotswol)
- op de lichte scheidingswand zelf (over een voldoende afstand - zie de voorschriften van de fabrikant).
De brandwerende coating wordt uitgesmeerd met een voldoende dikte (zie voorschriften van de fabrikanten - bv. onder de vorm van een verbruik (liter/m²) en/of via de minimale droge/natte laagdikte).
 
6. Ophangconstructie van de leidingen
De leidingen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de lichte scheidingswand gelegen zijn (in principe op een maximale afstand van 500 mm).

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails