Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende lichte scheidingswanden met een brandwerende coating

Referentie: 3013

Publicatiedatum:

3013_DET1_1.svg
 Afb.30 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende lichte scheidingswanden met een brandwerende coating
 
1. Lichte scheidingswand
2. Onbrandbare leidingen
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting
5. Brandwerende coating
6. Ophangconstructie van de leidingen
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten voor zover dit bevestigd werd door een proefverslag of een gelijkwaardige beoordeling van de brandwerende voorziening in dit type scheidingswand.
2. Onbrandbare leidingen
De karakteristieken van de onbrandbare leidingen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de leidingen opgebouwd mogen zijn (staal, koper ...) en wat hun minimale en maximale diameter is (gewoonlijk van 25 tot 160 mm). Verder moet het proefverslag de nodige informatie bevatten met betrekking tot de minimale en maximale wanddikte.
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de leiding mag niet groter zijn dan de waarde die vermeld staat in het proefverslag.
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de leiding en de uitsparing in de wand wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag (afdichten met mortel, een brandwerende kit aanbrengen, dichtpleisteren, opstoppen met rotswol ...). De te voorziene afdichting is afhankelijk van de speling tussen de leiding en de uitsparing. Tenzij het proefverslag andere bepalingen bevat (bv. speling is kleiner dan een bepaalde waarde), moet deze ruimte in principe altijd afgedicht worden.
5. Brandwerende coating
De brandwerende coating wordt uitgesmeerd op de onbrandbare leiding over een voldoende lengte. Deze lengte is vooral afhankelijk van het type coating en loopt meestal over ± 500 mm aan weerszijden van de scheidingswand (zie voorschriften van de fabrikant). Ook de brandwerende coating wordt over een voldoende afstand aangebracht (bv. 100 mm - zie de voorschriften van de fabrikant) op de lichte scheidingswand en op de naden tussen de onbrandbare leiding en de scheidingswand.
Soms moet er eveneens een isolatieschaal rond de onbrandbare leiding aangebracht worden. Hieromtrent vindt u meer informatie in TV 254 fiche 4.2..
6. Ophangconstructie van de leidingen
De leidingen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de lichte scheidingswand gelegen zijn (in principe op een maximale afstand van 500 mm).

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails