Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende lichte scheidingswanden met brandwerende kitten

Referentie: 3011

Publicatiedatum:

3011_DET1_1.svg
Afb.28 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende lichte scheidingswanden met brandwerende kitten
 
A. Over de volledig diepte van de wand
 
1. Lichte scheidingswand
2. Onbrandbare leidingen
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting met een brandwerende kit
5. Ophangconstructie van de leidingen
3011_DET2_1.svg
Afb.28 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende lichte scheidingswanden met brandwerende kitten
 
B. Met een kit op rugvulling
 
1. Lichte scheidingswand
2. Onbrandbare leidingen
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting met een brandwerende kit
5. Ophangconstructie van de leidingen
1. Lichte scheidingswand
 
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een proefverslag of een gelijkaardige beoordeling van de brandwerende voorziening in dit type scheidingswand.
 
2. Onbrandbare leidingen
 
De karakteristieken van de onbrandbare leidingen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de leidingen opgebouwd mogen zijn (staal, koper ...) en wat hun minimale en maximale diameter is (gewoonlijk 25 tot 160 mm – zie voorschriften van de fabrikant). Verder moet het proefverslag de nodige informatie bevatten met betrekking tot de minimale en maximale wanddikte van de leiding (gewoonlijk 0,5 tot 5 mm).
 
3. Uitsparing en speling
 
De uitsparing in de wand wordt uitgevoerd met behulp van een boor of een zaag, waardoor het mogelijk wordt om een kader te plaatsen (bv. een stalen of houten frame waarop een plaat wordt bevestigd - zie de voorschriften van de fabrikant). Een dergelijk kader is meestal vereist om ter hoogte van de uitsparing de druk van het opschuimen bij verhitting op te vangen. Het kader verhindert dat het opzwellen van de kit gebeurt naar de holte in de lichte binnenwand. De totale dikte (bv. 150 tot 200 mm) ter hoogte van de opening kan soms groter zijn dan de dikte van de wand zelf (100 mm).
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de leiding moet vermeld worden in het proefverslag. Het is van groot belang dat de speling rondom de metalen leiding niet te groot is. De speling tussen de uitsparing en de leiding is in principe niet groter dan 50 mm (tenzij anders vermeld in het proefverslag). Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikant te raadplegen.
 
4. Afdichting met een brandwerende kit
 
De afdichting van de ruimte tussen de leiding en de uitsparing in de wand wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag:
 - ofwel over de volledige diepte van de wand (zie afbeelding 28 A)
 - ofwel met een kit op rugvulling (zie afbeelding 28 B). De materialen gebruikt voor de rugvulling moeten overeenkomen met het materiaal dat gebruikt werd tijdens de proef. Er moet aan beide zijden voldoende diepte worden vrijgehouden voor de kit.
 
De totale diepte van de geplaatste brandwerende kit moet groter dan of gelijk aan de diepte van de geteste kit zijn.
 
5. Ophangconstructie van de leidingen
De leidingen dienen bevestigd en ondersteund te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de lichte scheidingswand gelegen zijn op een maximale afstand van 500 mm.

Gerelateerde publicaties

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Bouwdetails
  4. Databank bouwdetails