Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenvloer-doorvoering

Afdichting met een mantelbuis in brandwerende massieve vloeren

Referentie: 3007

Publicatiedatum:

3007_DET1_1.svg
Afb. 23 Afdichting met een mantelbuis van een onbrandbare leiding of een leiding uit PVC-U in een brandwerende massieve vloer.
 
A.Met gevulde speling
 
 1. Massieve vloer
 2. PVC-U-leiding of onbrandbare leiding
 3. Mantelbuis
 4. Speling  tussen  de  leiding  en  de  mantelbuis
 5. Speling tussen de mantelbuis en de massieve vloer
 6. Afdichting rond de mantelbuis
 
C = 25 mm
B + C = 50 mm (E 30/60) en 70 mm (E 120)
3007_DET2_1.svg
Afb. 23 Afdichting met een mantelbuis van een onbrandbare leiding of een leiding uit PVC-U in een brandwerende massieve vloer.
 
B.Met open speling
 
 1. Massieve vloer
 2. PVC-U-leiding of onbrandbare leiding
 3. Mantelbuis
 4. Speling  tussen  de  leiding  en  de  mantelbuis
 5. Speling tussen de mantelbuis en de massieve vloer
 6. Afdichting rond de mantelbuis
 
C = 25 mm
B + C = 50 mm (E 30/60) en 70 mm (E 120)
Afbeelding 23 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting met een mantelbuis, al dan niet met open speling, van een doorvoering van een PVC-leiding of onbrandbare leiding doorheen een brandwerende massieve vloer.
 
1. Massieve vloer
De massieve vloer moet ofwel in overeenstemming zijn met een gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer.
 
2. Leidingen
Het gaat hier om een enkelvoudige doorvoering van onbrandbare leidingen of leidingen uit PVC-U of PVC-C voor fluïda en vaste stoffen. In tabel 7 uit TV 254 (p. 34) zijn de maximale diameters van de leidingen doorheen massieve vloeren weergegeven waarbij een afdichting met een mantelbuis, al dan niet met open speling, de aangegeven vereiste brandweerstand niet nadelig beïnvloedt. Deze afdichtingsoplossing is niet van toepassing op lucht- en rookkanalen en meervoudige doorvoeringen.
 
3. Mantelbuis
De mantelbuizen bestaan uit onbrandbare metalen of uit harde PVC-C of PVC-U (geklasseerd B, s3-d0 of beter volgens NBN EN 13501-1) buisstukken. De wanddikte van de mantelbuis is ten minste gelijk aan de wanddikte van de leiding.
 
4. Speling tussen de leiding en de mantelbuis
Speling = 4 mm
Als de speling tussen de leiding en de mantelbuis (m.a.w. de ruimte tussen de leiding en de mantelbuis, gekarakteriseerd door het verschil tussen de binnendiameter van de mantelbuis en de buitendiameter van de leiding), kleiner of gelijk is dan 4 mm, mag deze open blijven. Er is met andere woorden geen afdichting nodig.
 
Speling > 4 mm en = 45 mm
Als de speling groter is dan 4 mm, wordt deze rondom volledig afgedicht met rotswol en dit over een totale diepte van ten minste 50 mm. De afdichting kan eventueel slechts langs één zijde gebeuren, waarbij de rotswol stevig aangedrukt dient te worden. Dit komt overeen met een densiteit van ca. 80-100 kg/m³. De speling mag dan maximaal 45 mm bedragen.
 
5. en 6. Speling tussen de mantelbuis en de massieve vloer en afdichting met gips- of cementmortel
Bijlage 7 van het KB 'Basisnormen' geeft geen specifieke informatie omtrent de toegelaten speling rondom de mantelbuis. Het is echter aan te raden dat het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de mantelbuis niet groter mag zijn dan 50 mm. De speling tussen de mantelbuis en de vloer zou ten minste 10 mm moeten bedragen om een correcte afdichting te waarborgen. De afdichting van de speling tussen de mantelbuis en de uitsparing in de vloer wordt gerealiseerd door middel van mortel. De mantelbuis wordt rondom volledig afgedicht met gips- of cementmortel langs beide zijden van de vloer en dit over een minimale diepte van 25 mm (E 30 en E 60) of van 35 mm (E 120).
 
7. Ophangconstructie (niet zichtbaar op afbeelding 23)
De leidingen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap.

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails