Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Bouwdetail binnenmuur-doorvoering

Afdichting met een mantelbuis in brandwerende massieve muren

Referentie: 3006

Publicatiedatum:

3006_DET1_1.svg
Afb. 22 Afdichting met een mantelbuis van een onbrandbare leiding of een leiding uit PVC-U in een brandwerende massieve muur.
 
A. Met gevulde speling
 
 1. Massieve muur
 2. PVC-U-leiding of onbrandbare leiding
 3. Mantelbuis
 4. Speling  tussen  de  leiding  en  de  mantelbuis
 5. Uitsparing en speling tussen de mantelbuis en de massieve muur
 6. Afdichting rond de mantelbuis
 7. Ophangconstructie van de leiding
 
C = 25 mm
B + C = 50 mm (E 30/60) en 70 mm (E 120)
3006_DET2_1.svg
Afb. 22 Afdichting met een mantelbuis van een onbrandbare leiding of een leiding uit PVC-U in een brandwerende massieve muur.
 
B. Met open speling
 
 1. Massieve muur
 2. PVC-U-leiding of onbrandbare leiding
 3. Mantelbuis
 4. Speling  tussen  de  leiding  en  de  mantelbuis
 5. Uitsparing en speling tussen de mantelbuis en de massieve muur
 6. Afdichting rond de mantelbuis
 7. Ophangconstructie van de leiding
 
C = 25 mm
B + C = 50 mm (E 30/60) en 70 mm (E 120)
Afbeelding 22 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting met een mantelbuis, al dan niet met open speling, van een doorvoering van een PVC-leiding of onbrandbare leiding doorheen een brandwerende massieve muur.
 
1. Massieve muur
De massieve muur moet ofwel in overeenstemming zijn met een gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur.
 
2. Leidingen
Het betreft de enkelvoudige doorvoering van onbrandbare leidingen of leidingen uit PVC-U of PVC-C voor fluïda en vaste stoffen. Tabel 7 uit TV 254 (p. 34) bevat de maximale toegelaten diameter van leidingen die massieve muren doorboren voor dewelke een mantelbuis, met of zonder open speling, voldoende is om de vereiste brandweerstand te behouden. Deze afdichtingsoplossing is niet van toepassing op meervoudige doorvoeringen en lucht- en rookkanalen.
 
3. Mantelbuis
De mantelbuizen bestaan uit onbrandbare metalen buisstukken of uit harde PVC-U- of PVC-C-buisstukken (geklasseerd B, s3-d0 of beter volgens NBN EN 13501-1). De wanddikte van de mantelbuis is minstens gelijk aan die van de leiding.
 
4. Speling tussen de leiding en de mantelbuis
Speling = 4 mm
Als de speling tussen de leiding en de mantelbuis (m.a.w. de ruimte tussen de leiding en de mantelbuis, gekarakteriseerd door het verschil tussen de binnendiameter van de mantelbuis en de buitendiameter van de leiding), kleiner of gelijk is dan 4 mm, mag deze open blijven. Er is met andere woorden geen afdichting nodig.
 
Speling > 4 mm en = 45 mm
Als de speling groter is dan 4 mm, wordt deze rondom volledig afgedicht met rotswol en dit over een totale diepte van ten minste 50 mm. De afdichting kan eventueel slechts langs één zijde gebeuren, waarbij de rotswol stevig aangedrukt dient te worden. Dit komt overeen met een densiteit van ca. 80-100 kg/m³ ter hoogte van de doorvoering. De speling mag dan maximaal 45 mm bedragen.
 
5. en 6. Speling tussen de mantelbuis en de massieve muur en afdichting met gips- of cementmortel
Bijlage 7 van het KB 'Basisnormen' geeft geen specifieke informatie omtrent de toegelaten speling rondom de mantelbuis. Het is echter aan te raden dat het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de mantelbuis niet groter mag zijn dan 50 mm. De speling tussen de mantelbuis en de muur zou ten minste 10 mm moeten bedragen om een correcte afdichting te waarborgen. De afdichting van de speling tussen de mantelbuis en de uitsparing in de muur wordt gerealiseerd door middel van mortel. De mantelbuis wordt rondom volledig afgedicht met gips- of cementmortel langs beide zijden van de muur en dit over een minimale diepte van 25 mm (E 30 en E 60) of van 35 mm (E 120).
 
7. Ophangconstructie
De leidingen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de muur gelegen zijn (op een maximale afstand van 500 mm).

Gerelateerde publicaties

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Bouwdetails
 4. Databank bouwdetails